Gemeente Smallingerland

Gevaarlijk terrein bij De Splitting in Drachten 19 maart 2003

Het voormalige complex Wijkcentrum en Sporthal aan de Splitting 21 en 23 is gesloopt.
De bodem is door het verwijderen van de funderingen en de heipalen doorweekt met water, waardoor drijfzand ontstaat. De tijdelijke terreinafsluiting van bouwhekken wordt vervangen door een noodafrastering en er worden waarschuwingsborden geplaatst. Binnenkort start op een deel van het terrein de aanleg van een sportveld ten behoeve van het nieuwe sportcentrum. Hiervoor moet een bestaande sloot worden omgelegd.

Gezien de risico's en gevaren die het terrein en de werkzaamheden met zich meebrengen is het verboden dit terrein te betreden. De buurtbewoners worden dan ook verzocht de kinderen hierop te wijzen om uit de buurt van het terrein te blijven.

Deel: ' Gevaarlijk terrein bij De Splitting in Drachten '
Lees ook