ABVAKABO FNV

Gevangenispersoneel vestigt hoop op vaste kamercommissie

De bonden ABVAKABO FNV, BPSAG en CNV Publieke Zaak hebben hun laatste hoop gevestigd op de vaste kamercommissie voor justitie. Die vergadert donderdag 13 maart over 'twee op één cel'. Voorafgaand aan de vergadering worden een petitie en handtekeningen aangeboden aan Nehabat Albayrak, voorzitter van de commissie. Op de publieke tribune zullen de gevangenbewaarders het debat op de voet volgen.

De bonden zijn steeds tegen meermandetentie geweest. Gedwongen door de plannen van minister Donner om per 1 maart 2003 twee gedetineerden op een cel te gaan plaatsen, zijn zij echter in overleg gegaan over de randvoorwaarden voor een dergelijke verandering. Nu de rechter heeft geoordeeld dat eerst advies aan de ondernemingsraad moet worden gevraagd, is de datum van 1 maart niet gehaald. 'Gelukkig mag de Tweede Kamer nu eerst een oordeel vellen over de plannen van de minister', aldus Elise Merlijn, bestuurder van ABVAKABO FNV. De bonden hebben er op aangedrongen te kijken naar alternatieven en te leren van ervaringen in het buitenland.

Het gevangenispersoneel hoopt dat de vaste kamercommissie voor justitie zijn argumenten overneemt, en de plannen van de minister zal belemmeren. Ongeacht de politieke besluitvorming, gaan de actievoorbereidingen echter door.
De bonden ABVAKABO FNV en BPSAG hebben na het overleg van 19 februari met het ministerie van justitie besloten tot actie. De voorwaarden bij invoering van meermandetentie werden niet ingewilligd, en de veiligheid van het personeel kan dan niet worden gegarandeerd. De ondernemingsraad van het gevangeniswezen wacht inmiddels nog op de adviesaanvraag, die het ministerie moet voorleggen alvorens tot voorbereidingen over te mogen gaan.

Meer informatie:
Annemarie Vonk voorlichter ABVAKABO FNV (06) 53362330
Jan Spijk voorlichter CNV Publieke Zaak (06) 51244030

De petitie wordt aangeboden op donderdag 13 maart 2003, in de hal van het Tweede Kamergebouw, om 9:45 uur. De vaste kamercommissie vergadert van 10:00 -12:30 uur.
Zie ook www.abvakabo.nl/rijk en www.cnvpubliekezaal.nl

12 mrt 03 09:37

Zoekwoorden:

Deel: ' Gevangenispersoneel vestigt hoop op vaste kamercommissie '
Lees ook