Geveke persbericht


Persberichten

Naarden, 7 Januari 2000

Geveke breidt uit in Zweden

Geveke nv breidt haar activiteiten in energieopwekking in Scandinavië verder uit:
De directie van Geveke Power Systems in Papendrecht en Vätterledens Invest AB, Göteborg (Zweden), hebben definitieve overeenstemming bereikt over de overname per 1 januari 2000 van alle aandelen van Elektromatik Power Generation AB, Örnsköldsvik (Zweden), leverancier van standby energieopwekking.

Elektromatik Power Generation AB is in Zweden marktleider op het gebied van standby generatoren. Haar afnemers worden voornamelijk aangetroffen in de volgende sectoren: defensie, telecommunicatie, banken en financieringsinstellingen, en ziekenhuizen. De onderneming realiseert een omzet van ca EUR 12,8 miljoen met 52 werknemers.

Elektromatik Power Generation AB zal worden geïntegreerd in Geveke Power Systems Svenska AB. De fusie zal plaatsvinden in het eerste half jaar van 2000 en zal Geveke Power Systems Svenska AB's positie op het gebied van energieopwekking op de Zweedse markt versterken.

Deze acquisitie zal worden voldaan in contanten en direct bijdragen tot de winst per aandeel.

De directie,

Naarden, 4 januari 2000

Voor nadere informatie:
de heer mr. drs. T.S. Haisma RA,
Financieel Directeur
tel. 035 - 6997 307

www.geveke.com

Deel: ' Geveke breidt uit in Zweden '
Lees ook