Persberichten

Naarden, 18 November 1999

GEVEKE EMITTEERT MAXIMAAL EUR 43 MILJOEN CUM PREFS

Geveke deelt mede dat heden het prospectus is gepubliceerd in verband met de uitgifte van maximaal 1.227.500 certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen B ("preferente aandelen"). De uitgifte waarmee naar verwachting circa EUR 43 miljoen zal worden opgehaald, houdt verband met de recent geëffectueerde overname van Koninklijke Landré & Merrem N.V.

De preferente aandelen, die in twee series worden uitgegeven, hebben een looptijd van 4 respectievelijk 8 jaar en zijn, naar rato, dividendgerechtigd over het boekjaar 1999 en over volgende jaren. De inschrijving op de preferente aandelen staat open vanaf donderdag 18 november 1999 en zal naar verwachting sluiten op woensdag 24 november 1999. Voor de preferente aandelen zal geen notering worden aangevraagd.

De uitgifte van de preferente aandelen wordt begeleid door Kempen & Co en De Nationale Investeringsbank.

De directie handhaaft de eerder afgegeven winstverwachting. Voor 2000 verwacht de directie een verdere omzet- en winstgroei.

De directie

Naarden, 18 november 1999

Voor nadere informatie: de heer mr. drs. T.S. Haisma RA, Financieel Directeur tel. 035 - 6997 307

www.geveke.com


Zoekwoorden:

Deel: ' Geveke emitteert maximaal EUR 43 miljoen cum prefs '
Lees ook