Geveke persbericht


geveke

Naarden, 30 juni 1999
Geveke neemt Verhoeven over; Verhuur van Verwarmings- en airconditioningssystemen

De Geveke groep geeft verdere invulling aan haar strategie, welke ondermeer gericht is op de versterking van haar verhuuractiviteiten.

De directie van Geveke Power Systems te Papendrecht en de aandeelhouders van de Verhoeven groep te Bladel hebben in principe overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen in deze vennootschap met ingang van 1 januari 1999.

Onder de naam Verhoeven zijn een viertal werkmaatschappijen actief in Nederland, België, Duitsland en Engeland. Verhoeven is een grote speler in Europa op het gebied van de verhuur van verwarmings- en airconditioningssystemen. De omzet in 1998 bedroeg NLG 13 mln. Deze omzet werd gerealiseerd door 45 medewerkers.

Verhoeven zal als aparte werkmaatschappij blijven voortbestaan binnen het cluster Geveke Power Systems en zal nauw samenwerken met Geveke Rental Power bv, actief in de verhuur van generatorsets. Beide ondernemingen realiseren een belangrijk deel van hun omzet door het verhuren van apparatuur voor grote, vaak internationale, evenementen.

Deze overname zal in contanten worden voldaan en draagt direct bij aan de winst per aandeel.

De directie

Voor nadere informatie: De heer Mr drs T.S. Haisma RA Financieel Directeur tel. 035 - 6997307

De Geveke groep omvat werkmaatschappijen, die - veelal op basis van exclusieve vertegenwoordiging - een breed pakket van diesel- en gasmotoren, machines, elektronische componenten, gereedschap en verbruiksartikelen aan de industrie leveren. Naast produktverkoop zijn de werkmaatschappijen actief met levering van onderhoud, onderdelen en verhuur.

Geveke realiseert een omzet van ca. 1,40 miljard gulden per jaar met ca. 2.000 medewerkers. De landen waarin Geveke naast Nederland opereert zijn België, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Zwitserland.

Deel: ' Geveke groep neemt Verhoeven verwarming en airco over '
Lees ook