Geveke N.V.

Geveke voorziet nihil operationeel resultaat in eerste halfjaar

NAARDEN - Dienstverlenende handelsonderneming Geveke verwacht dat de omzet in de eerste zes maanden van 2002 circa 10 procent zal achterblijven bij het niveau van dezelfde periode in 2001. Het operationele resultaat, voor afschrijving goodwill, zal nagenoeg nihil zijn. Dit is het gevolg van het uitblijven van enig marktherstel voor met name de clusters Geveke Production Machinery en Geveke Industrial. Ook de Caterpillar-, Service- en Rental-activiteiten hebben last van de marktomstandigheden, maar per saldo is hier sprake van marginale groei. De resultaten van de Rental Services organisatie Cramo liggen onveranderd boven het niveau van 2001. Geveke rekent voor het gehele jaar 2002 op een duidelijk positief operationeel resultaat.

"We brengen veel offertes uit, maar de omzetting hiervan in feitelijke orders vindt nog onvoldoende plaats", aldus Marc Beckers, sinds 23 april jongstleden CEO van Geveke. Wel liet het tweede kwartaal een verbetering zien ten opzichte van het eerste kwartaal en werden in mei 2002 voor het eerst meer orders ontvangen dan in de vergelijkbare periode een jaar geleden. In haar investeringsplannen rekent Geveke desalniettemin niet meer op een marktherstel in de rest van 2002. "Het beleid van Geveke moet nu voor alles gericht zijn op het strakker managen van kosten en werkkapitaal", aldus Beckers. Daarnaast worden verdere acties ondernomen om de focus en synergie in de Groep te versterken.

Met name in de clusters Geveke Production Machinery en Geveke Industrial is sprake van teleurstellende ontwikkelingen. In deze clusters vinden inmiddels reorganisaties plaats die moeten leiden tot een herstel van de winstgevendheid in 2003.

Voor geheel 2002 verwacht Geveke een duidelijk positief operationeel resultaat. Het tweede halfjaar is voor de Geveke groep traditioneel beter dan het eerste halfjaar. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking via de resultaatsbijdrage van de deelneming Cramo, waarvan de inkomsten voor het overgrote deel in het tweede halfjaar worden gerealiseerd.

Geveke zal haar halfjaarcijfers op 23 augustus aanstaande voorbeurs bekendmaken.

De Directie

Naarden, 25 juni 2002

Deel: ' Geveke voorziet nihil operationeel resultaat in eerste halfjaar '
Lees ook