Gemeente Rotterdam

Gevolgen nieuwe vreemdelingenwet voor Rotterdam

(24/7) De nieuwe vreemdelingenwet die per 1 april van kracht is geworden heeft ook consequenties voor Rotterdam. Daarom stelt de gemeente voor om woningcorporaties via het regieteam Huisvesting Statushouders de taak te geven woningen te "matchen" aan de statushouder. De statushouder wordt bij het regieteam aangemeld door het COA. Statushouders krijgen verder een inhuizingsarrangement aangeboden door het COHAR waarbij begeleiding geboden wordt bij allerlei verplichtingen, formaliteiten en praktische zaken.

De intake voor de ABW-uitkering komt te liggen bij Migratie, Intergratie en Participatie (MIP) van SoZaWe. Hierdoor wordt de Centrale Opvang ontlast zodat beter aan de noodzakelijke afdoeningstermijn van zes maanden kan worden voldaan. Bovendien doet het MIP ook de inburgering. Gezinnen met kinderen hoeven inrichtingskosten niet terug te betalen. Dit om te voorkomen dat deze categorie mensen vroegtijdig in grote schuldenlast terecht komt. De verwachting is dat eind 2001 ongeveer 850 cliënten zijn geholpen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gevolgen nieuwe vreemdelingenwet voor Rotterdam '
Lees ook