EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Gevolgen Prinsjesdag voor Limburg: minder kansen voor spoorvervoer en binnenvaart

Naast de begroting van Verkeer en Waterstaat heeft het kabinet op Prinsjesdag het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) gepresenteerd. Hierin staan plannen voor aanleg en uitbreiding van weginfrastructuur.

Om multimodaal transport in Nederland kansen te geven, is het van groot belang dat de vaarwegen versneld worden aangepast. Daarom is het volgens EVO zeer teleurstellend dat juist de verhogingen van de bruggen bij Roosteren en Echt vertragingen oplopen.

Om verschuiving van vracht naar het spoor te stimuleren, moet er voldoende ruimte op het spoor beschikbaar zijn en blijven. Volgens EVO beperken de MIT-plannen voor Light-rail Zuid-Limburg het goederenvervoer over spoor.

Voor wat betreft de plannen voor de aanleg van de A73 en de A74 is EVO van mening dat met het oog op de verkeersveiligheid en de doorstroming in de regio Noord Limburg elke vertraging onacceptabel is. Tot tevredenheid van EVO geeft het MIT duidelijk aan dat de procedures rond moeten zijn in 2002.

Terug ...

Zoekwoorden:

Deel: ' Gevolgen Prinsjesdag voor Limburg '
Lees ook