Universiteit Maastricht


Persbericht 15 oktober 1999

Hoogleraar nationaliteitsrecht De Groot wijst op gevolgen visumplicht

Antillianen moet ook Europees burgerschap worden ontnomen

Een visumplicht voor Antillianen en Arubanen die naar Nederland willen komen, zal gepaard moeten gaan met uitsluiting van het Europees burgerschap voor deze groep, wil de maatregel effectief zijn. Een visumplicht betekent bovendien het einde van de gezamenlijke Nederlandse nationaliteit.
Volgens prof. mr. Gerard-René de Groot, hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, zijn deze consequenties onvermijdelijk als Nederland een visumplicht invoert voor Antillianen en Arubanen. Hij vraagt zich af of Nederland zover moet gaan.
Prof. De Groot reageert op de wens van de Tweede Kamer om de toestroom van vooral Antilliaanse jongeren naar Nederland in te dammen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de invoering van een visumplicht voor Nederland. De Groot is een autoriteit op het gebied van nationaliteitsrecht.

Verklaring
Volgens het EG-verdrag is elke burger van een lidstaat van de Europese Unie Europees burger en geniet hij/zij op het gehele grondgebied van de Europese Unie het recht van vrij verkeer van personen. Dit recht geldt ook voor Antillianen en Arubanen, hoewel de Nederlandse Antillen en Aruba geen grondgebied van de Europese Unie zijn. Het Koninkrijk der Nederlanden kent immers slecht één nationaliteit. Ook Antillianen en Arubanen zijn derhalve Europese burgers en kunnen zich in beginsel vrij vestigen op het grondgebied van elke lidstaat van de Europese Unie.
Indien Nederland voor Antillianen en Arubanen een visumplicht invoert, kunnen deze Nederlanders nog wel als Europese burgers zondermeer naar de overige lidstaten van de Europese Unie. Om dat te voorkomen, zal Nederland volgens De Groot in Brussel een verklaring moeten afleggen, die Antillianen en Arubanen uitsluit van het Europese burgerschap. Het Europese recht biedt die mogelijkheid.

Opdelen Nederlandse nationaliteit
Volgens De Groot is dat bepaald geen sinecure. Nederland zal in dat geval heel precies moeten aangeven, aan welke Nederlanders het Europees burgerschap zal worden ontnomen. Dit Europese burgerschap te ontnemen aan alle Nederlanders die woonachtig zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba gaat voor De Groot veel te ver. Vele daar wonende Nederlanders hebben immers een zeer nauwe band met het Europese deel van het Koninkrijk. De Groot noemt het daarom noodzakelijk om de Nederlanders via een toescheidingsovereenkomst te verdelen tussen de drie landen van het Koninkrijk via het introduceren van een Antilliaanse, Arubaanse en Europees-Nederlandse nationaliteit. De Groot vindt het wenselijk dat het in een dergelijk geval voor grote groepen mogelijk wordt gemaakt om meer dan één nationaliteit te bezitten.

Wijziging Statuut

De voorgestelde invoering van een visumplicht zal daarom in de visie van De Groot moeten leiden tot het opheffen van de Nederlandse nationaliteit als nationaliteit van het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor is weer noodzakelijk dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt gewijzigd, aldus prof. De Groot.

Deel: ' Gevolgen visumplicht Antillianen ingrijpend '
Lees ook