Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 7, 14 februari 2000

GEVRAAGD: KANDIDATEN VOOR DE INTEGRATIEPRIJS 2000

De commissie Integratieprijs nodigt Deventer organisaties en inwoners uit kandidaten voor te dragen voor de Integratieprijs 2000. De prijs heeft als doel het aanmoedigen van activiteiten in de Deventer samenleving die gericht zijn op het bevorderen van de integratie tussen verschillende groepen en op de erkenning van het multiculturele karakter van Deventer.

Personen of organisaties die zich naar de mening van de indieners verdienstelijk hebben gemaakt op dit terrein kunnen worden voorgedragen. De prijs, die het college van burgemeester en wethouders toekent, bestaat uit een kunstwerk ter waarde van drieduizend gulden of uit een prijsbedrag in geld. Tot 6 maart kunnen inwoners
kandidaten voordragen.

De prijs wordt begin mei uitgereikt tijdens het festival Cultuur In Kleur. De prijs is in voorgaande jaren uitgereikt aan de Openbare Bibliotheek, het Kinderfestival Dikke Vrienden, Windkracht Elluf, de taalcursus
Nederlandse en Turkse vrouwen en de kadergroep Colors uit wijk 3.

Nadere informatie en aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij de Commissie Integratieprijs, p/a Gemeente Deventer, Johan Kuiper, telefoon 69 33 43.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gevraagd kandidaten voor de integratieprijs 2000 Deventer '
Lees ook