Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

Gewaarborgd minimumloon in beschermde werkplaatsen

De Vlaamse regering heeft kennis genomen van de beslis- sing van de federale Ministerraad van 29/1 jl. inzake de structurele vermindering van de patronale bijdrage in de sector van de beschutte werkplaatsen vanaf 1/1/1999.

Minister Martens wenst nu dat de eerste minister Jean-Luc Dehaene spoedig een datum vastlegt voor de gevraagde bij- eenkomst van de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie. Op deze bijeenkomst moeten de definitieve afspraken tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen inzake de financiering van de meerkosten voor de beschutte werkplaatsen definitief worden vastge- legd.

Op voorstel van Welzijnsminister Luc MARTENS is de Vlaamse regering vandaag overeengekomen de uitbetaling van de maandelijkse subsidievoorschotten aan de beschutte werkplaatsen tijdelijk versneld uit te voeren. Op die manier ontvangen de beschutte werkplaatsen op zeer korte termijn de nodige financiële middelen om aan alle werknemers met een handicap het volledige minimumloon vanaf 1/1/1999 uit te betalen. De regering heeft de minister gevraagd om volgende week een besluit voor te leggen ter uitvoering van deze beslissing.

Minister Martens is tevreden dat, ondanks het feit dat de federale beslissing over de lastenverlaging lang op zich liet wachten, de Vlaamse regering snel een engagement heeft genomen waardoor de beschutte werkplaatsen meteen kunnen overgaan tot het uitbetalen van het minimumloon aan alle werknemers.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Gewaarborgd minimumloon in Vlaamse beschermde werkplaatsen '
Lees ook