Gemeente Deventer

Gewijzigde kosten voor aanvragen nederlandse nationaliteit

Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden aanvragen. Het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit wordt ook wel naturalisatie genoemd. Daarmee krijgt u de Nederlandse nationaliteit en kunt u onbeperkt in Nederland verblijven. U hebt vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Wat zijn de kosten?

De kosten van naturalisatie wijzigen met ingang van 1 juli 2002. In het algemeen betaalt u 272 euro voor naturalisatie. Is uw inkomen niet hoger dan de (gezins)uitkering van de Algemene bijstandswet, dan betaalt u het lagere tarief van 159 euro.
Er wordt bij de berekening van de leges voor naturalisatie uitgegaan van de (gezins)uitkering zonder toeslagen.
Als u tegelijk met uw partner een naturalisatieverzoek indient, dan betaalt u 363 euro. Wanneer u en uw partner een inkomen hebben dat niet hoger is dan de (gezins)uitkering van de Algemene bijstandwet, dan betaalt u 250 euro.

U moet het bedrag betalen wanneer u een verzoek tot naturalisatie inlevert. Wordt het verzoek afgewezen, dan krijgt u het betaalde bedrag niet terug.

Voor minderjarige kinderen, voor wie gelijktijdig met hun ouder(s) naturalisatie wordt aangevraagd, zijn geen extra leges verschuldigd. Ook als u wordt behandeld volgens de Wet over de positie van Molukkers als Nederlander is naturalisatie gratis. In bijzondere gevallen is ontheffing van het betalen van leges mogelijk.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U kunt een verzoek tot naturalisatie indienen bij de afdeling Burgerzaken wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
* u moet meerderjarig (achttien jaar) zijn; minderjarige kinderen kunnen samen met de ouders genaturaliseerd worden indien zij in Nederland beschikken over een geldige verblijfsvergunning
* u moet vijf jaar in Nederland (of de Nederlandse Antillen of Aruba) wonen

* indien u geen vijf jaar in Nederland (of de Nederlands Antillen of Aruba) woont, kunt u ook het Nederlanderschap aanvragen als u drie jaar gehuwd bent en/of samenleeft in Nederland met één (en dezelfde) Nederlandse man of vrouw. Als u de Nederlandse nationaliteit hebt gehad, geldt niet de eis dat u een bepaalde periode in Nederland moet wonen. Vluchtelingen kunnen al een naturalisatieverzoek indienen als zij vier jaar in Nederland verblijven. Er wordt pas in het vijfde jaar op het verzoek beslist
* uw verblijf dient voor onbepaalde tijd te zijn
* u moet ingeburgerd zijn; dat wil zeggen dat u zich in de Nederlandse taal redelijk moet kunnen redden (spreken en begrijpen)

* u moet van 'onbesproken' gedrag zijn; dat wil zeggen dat u in de periode van vier jaar vóór het verzoek niet voor een strafbaar feit mag zijn veroordeeld.

De voor- en nadelen

Het voordeel van het hebben van de Nederlandse nationaliteit is een ongestoord verblijf in Nederland. U hebt geen verblijfsdocument (verblijfs- of vestigingsvergunning) meer nodig. U kunt een Nederlands paspoort (of identiteitskaart) aanvragen. U mag deelnemen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. U kunt hiervoor ook gekozen worden en u kunt in alle openbare functies worden benoemd.

Een nadeel bij het krijgen van de Nederlandse nationaliteit is dat u afstand moet doen van uw huidige nationaliteit. Er zijn echter uitzonderingen. De afdeling Burgerzaken kan u hierover informeren.

Wat moet u meenemen?

Wanneer u Nederlander wilt worden en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen bij de afdeling Burgerzaken. U moet dan in ieder geval meenemen:
* uw paspoort

* uw verblijfsdocument (verblijfs- of vestigingsvergunning)
* een afschrift of uittreksel uit het geboorteregister
* de huwelijksakte indien u gehuwd bent.

De afdeling Burgerzaken kan meer documenten vragen, en meestal moeten deze worden gelegaliseerd of vertaald. Het is dan ook raadzaam vooraf bij deze afdeling informatie in te winnen.

Wanneer de benodigde documenten zijn ingeleverd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Het kan zijn dat bij een verzoek tot naturalisatie uw naam wordt vastgesteld (bijvoorbeeld als u nu geen onderscheid hebt tussen een achternaam en voornamen). Kinderen van twaalf jaar en ouder moeten zelf aangeven wat zij van het verzoek van hun ouder(s) vinden. Na het gesprek stuurt de afdeling Burgerzaken het dossier met een advies naar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Uiteindelijk wordt bij Koninklijk Besluit bepaald dat u Nederlander wordt. Tegen een afgewezen verzoek om naturalisatie kunt u beroep aantekenen. U moet er rekening mee houden dat een verzoek tot naturalisatie enige maanden duurt.

Wilt u meer informatie?

In het kort is dit de procedure en zijn dit de voorwaarden. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, telefoon 693694 of kijk op www.deventer.nl Onder de knop Loketten vindt u bij het loket Bevolking en Financiën meer informatie van de afdeling Burgerzaken. Er is ook een uitgebreide folder die u via de site kunt downloaden of die u in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadskantoor, Burseplein 20, kunt ophalen.

Deel: ' Gewijzigde kosten voor aanvragen nederlandse nationaliteit Deventer '
Lees ook