Gemeente Oegstgeest

Gewijzigde legesverordening

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2001 de derde wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2001 vastgesteld. In verband met de oprichting van de gemeentelijke welstandscommissie moet de tarieventabel van de Legesverordening 2001 worden aangepast. Derhalve zijn hiervoor nieuwe tarieven vastgesteld:

29 Bouwvergunningen en meldingen tot bouwvoornemen

4 Externe adviezen

a. Indien voor de beoordeling van bouwplannen als bedoeld in het tweede lid van dit onderdeel een advies van de welstandscommissie is vereist, wordt het overeenkomstig onderdeel 29, tweede lid berekende bedrag verhoogd met de volgende bedragen:
1. bij bouwvergunningaanvragen:


· indien de geraamde bouwkosten lager zijn dan 7.000,00 : 25,00
· bij geraamde bouwkosten vanaf 7.000,00 tot 50.000,00 : 50,00 vermeerderd met 2,0 0/00 van de bouwkosten

· bij geraamde bouwkosten vanaf 50.000,00 tot 250.000,00 : 100,00 vermeerderd met 1,0 0/00 van de bouwkosten

· bij geraamde bouwkosten van 250.000,00 tot 500.000,00 : 200,00 vermeerderd met 1,0 0/00 van de bouwkosten

· bij geraamde bouwkosten van 500.000,00 tot 1.000.000,00 : 500,00 vermeerderd met 0,5 0/00 van de bouwkosten

· bij geraamde bouwkosten van 1.000.000,00 en hoger : 1.000,00 vermeerderd met 0,2 0/00 van de bouwkosten


2. bij bouwmeldingen:
· ongeacht de bouwkosten: 25,00
Deze wijziging treedt morgen in werking. De datum van ingang van de heffing is gelijktijdig aan het tijdstip dat de wijziging van de Bouwverordening in verband met de oprichting van een gemeentelijke welstandscommissie in werking treedt.

De gewijzigde legesverordening 2001 ligt door opneming in het register "bekendmaking belastingverordeningen" genummerd vanaf 14 juli 2001 tot en met 27 juli 2001 ter inzage bij de afdeling Planning en Control van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. Meer informatie: dhr. E.N.M. 't Hart, tel. (071) 51 91 813.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gewijzigde legesverordening van de gemeente Oegstgeest '
Lees ook