Tweede Kamer der Staten Generaal


26263000.057 motie mit 1999-2003

Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 12:43

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 263

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2003

Nr. 57

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG ter vervanging van die gedrukt onder nr. 30

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de thans geplande wijze van uitvoering van de nieuw te bouwen brug in de N50 over de IJssel bij Kampen door verondiepingen kan leiden tot beperkingen voor de scheepvaart;

overwegende, dat nieuwe beperkingen in belangrijke vaarwegen moeten worden vermeden om de ontwikkeling van de scheepvaart niet te frustreren;

verzoekt de regering ervoor te zorgen, dat een zoveel mogelijk onbelemmerde doorgang ook in de toekomst voor de scheepvaart gegarandeerd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hindriks

Giskes

Rietkerk

Verbugt

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Gewijzigde motie programma Infrastructuur en Transport '
Lees ook