rijksvoorlichtingsdienst
08 augustus 2013 ­ 14:22
gezamenlijk onderzoek inspecties naar het meisje renata
08 augustus 2013 ­ 14:22
de inspectie voor de gezondheidszorg (igz) en de inspectie veiligheid & justitie (iv&j) stellen een onderzoek in naar de situatie van het meisje renata agamiryan. uit dit gezamenlijke onderzoek moet blijken of in deze zaak medisch juist is gehandeld en wordt bezien hoe de medische overdracht in de vreemdelingenketen is verlopen.

de casus renata speelde in november vorig jaar. zij verbleef in nederland van 13 juni 2012 tot en met 26 november 2012. staatssecretaris teeven (veiligheid en justitie) wijst er in antwoord op kamervragen (cda, pvda, sp en d66) op dat de casus dolmatov en de discussie daaromtrent plaats vonden in de periode februari-april 2013.

in zijn antwoord schrijft teeven: 'bij mijn diensten was op geen enkel moment in de periode van 13 juni 2012 tot en met 26 november 2012 bekend dat renata toen zij in nederland verbleef leed aan acute leukemie.' hij betreurt het ten zeerste dat renata ernstig ziek is.

de staatssecretaris is beperkt bij het onderzoeken van het verloop van de gebeurtenissen. dit komt doordat voor medische dossiers het medisch beroepsgeheim geldt. daarom gaat hij in de beantwoording van kamervragen alleen in op de procedurele gang van zaken en het aantal medische contactmomenten dat heeft plaats gevonden.

het gezin bestaande uit vader, moeder, twee dochters en grootmoeder, meldde zich op 13 juni 2012 bij de nederlandse autoriteiten ten behoeve van een asielaanvraag. het gezin had eerder in polen verbleven waardoor, overeenkomstig de eu-dublin-verordening, polen verantwoordelijk was voor de behandeling van het asielverzoek.

verschillende rechterlijke uitspraken volgden, die allemaal resulteerden in dezelfde boodschap: de familie agamiryan moest nederland verlaten. ook het verzoek van vader, moeder en grootmoeder om het op handen zijnde vertrek naar polen om medische redenen uit te stellen, werd afgewezen. deze zogeheten artikel 64-procedure hebben de ouders van renata niet gestart voor hun dochter.

tussen 13 en 26 november 2012 zijn er verschillende contactmomenten geweest tussen renata, haar ouders en medisch deskundigen. op 26 november 2012 wordt het gezin overgedragen aan polen. een fit-to-fly keuring was niet aan de orde omdat er geen medische indicaties bekend waren die daar aanleiding toe gaven.

Deel: ' Gezamenlijk onderzoek inspecties naar het meisje Renata '


Lees ook