Provincie Utrecht

Persbericht

Gezamenlijk persbericht namens de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en IJsselstein , Rijkswaterstaat Directie Utrecht, de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht en raadsman mr. B.W. Maris van de families Horvat en Nicolich.

2-8-2002

Alle betrokkenen bij de kwestie van de twee rondtrekkende families in de provincie Utrecht zetten in op het vinden van een definitieve oplossing op de reguliere woningmarkt, conform de daarvoor geldende regels en procedures.
Dat was de kern van het gesprek tussen burgemeester mw. D. Koreman van Vianen (namens de betrokken gemeenten) en de raadsman van de families, mr B.W.Maris. In vervolg op het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en IJsselstein, de commissaris van de Koningin en Rijkswaterstaat, Directie Utrecht werd vandaag dit gesprek gehouden.
In het gesprek zijn de problemen geïnventariseerd en besproken. Ook heeft de heer Maris zich bereid verklaard op zoek te gaan naar een tijdelijke, legale plaats voor de families, opdat er rust ontstaat om een definitieve oplossing te vinden. Tot zo'n oplossing gevonden is zullen de gemeenten blijven optreden als de families illegale standplaatsen innemen.

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030-258 24 60/ 06-20003533 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Gezamenlijk persbericht gemeenten inzake Roma-families '
Lees ook