Gemeente Moerdijk


GEZAMENLIJKE AANBESTEDING WVG HULPMIDDELEN

Zestien gemeenten willen gezamenlijk een nieuw aanbestedingstraject voor de Wvg-hulpmiddelen. Het huidige contract met Welzorg, door dezelfde zestien gemeenten afgesloten, loopt op 1 juli 2004 af. Met deze Europese aanbesteding is een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro per jaar gemoeid.

De kosten voor de Wvg-hulpmiddelen bedroegen in 2002 voor Moerdijk 585.124,32. Bij het vorige aanbestedingstraject heeft Moerdijk de kartrekkersrol vervuld. De voorkeur van Moerdijk gaat nu uit naar een trekker uit een andere gemeente. Wel wil Moerdijk in de ambtelijke projectgroep die geformeerd wordt, een Wvg-coördinator leveren. Het voorstel is om in totaal 3 coördinatoren en 3 inkopers te laten deelnemen aan de projectgroep en een externe projectleider aan te stellen. Het aanbestedingstraject kost de gemeente Moerdijk 3.750.

Alle gemeenten afzonderlijk nemen deze maand het besluit om samen aan te gaan besteden.

Laatst gewijzigd 12 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Gezamenlijke aanbesteding Wvg-hulpmiddelen in Moerdijk '
Lees ook