Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-31: Gezamenlijke aanpak onderwijsachterstanden pag.nr.=8125

De gemeente Den Haag en twintig Haagse Onderwijskansenscholen uit het primair onderwijs ondertekenen op vrijdag 7 september aanstaande een bestuurlijke overeenkomst in het kader van de lokale uitvoering van het Onderwijskansenplan. Het Onderwijskansenbeleid is een versterking van de aanpak van achterstanden in het onderwijs. Met de ondertekening van de overeenkomst spreken de betrokken scholen, schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk de intentie uit alle middelen in te zetten om de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen van de betrokken scholen te verbeteren. De ondertekening luidt de officiële start in van de uitvoeringsfase van het Onderwijskansenplan.

In de overeenkomst zijn de afspraken tussen de verschillende partijen in de uitvoering van het Onderwijskansenplan nader uitgewerkt. De Haagse aanpak van het Onderwijskansenplan kent een schoolspecifieke aanpak: de Onderwijskansenscholen hebben op basis van hun individuele situatie en ambities plannen ontwikkeld om in de komende periode extra aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. De scholen beginnen in het nieuwe schooljaar met de invoering van projecten op het gebied van het taalbeleid, voor- en vroegschools beleid en de versterking van het pedagogisch fundament. De gemeente zal, als regievoerder, tijdens het hele proces de individuele scholen ondersteunen bij het uitvoeren van hun plannen en de resultaten hiervan volgen.

31 augustus 2001

last update: 3 september 2001 ;pag.: 8125; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Gezamenlijke aanpak onderwijsachterstanden in Den Haag '
Lees ook