Regering.nl

Landkaart van Irak 28 jan 2003
GEZAMENLIJKE EU-VERKLARING OVER IRAK

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 15 EU-lidstaten willen dat de wapeninspecteurs in Irak extra tijd krijgen "om hun werk af te maken". Ze waarschuwen Irak dat het actief moet meewerken aan de inspecties.

Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 15 EU-lidstaten. De ministers waren maandag 27 januari voor regulier overleg bijeen in Brussel.

Wapeninspecties
De rapportage van Hans Blix, hoofd van de VN-wapeninspecteurs, en Mohammed El-Baradei, voorzitter van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), bevat volgens minister De Hoop Scheffer "een aantal heel ernstige elementen". Als voorbeelden noemt hij onder andere een groot aantal chemische wapens die er zouden moeten zijn, maar die niet zijn gevonden en de vondst van granaten die geschikt zijn voor het vervoer van massavernietigingswapens. Volgens De Hoop Scheffer moet Saddam Hoessein "veel actiever aan de inspecties meewerken dan hij nu doet".

Resolutie 1441
In resolutie 1441 heeft de VN-Veiligheidsraad Irak gewaarschuwd voor "ernstige consequenties" als de medewerking onvoldoende blijkt. Vier van de 15 EU-lidstaten zijn momenteel lid van de VN-Veiligheidsraad: Frankrijk en Engeland zijn permanent lid en Duitsland en Spanje niet-permanent lid.

Dossiers
Dossier Irak

Deel: ' Gezamenlijke EU-verklaring over Irak '
Lees ook