Gezamenlijke Europese handelsonderneming

Essent en het Britse collegabedrijf Centrica gaan de joint venture Access Energy B.V. oprichten om grootschalige energiehandelsactiviteiten te ontwikkelen in Nederland, België en Duitsland. Access Energy - waarin Essent en Centrica elk een belang van 50 % nemen - wordt gevestigd in Nederland en gaat zich richten op de grootschalige energiehandel in deze markten.

De combinatie van Essents sterke positie op de elektriciteitsmarkt en Centricas expertise in gashandel, risk management en systemen, zal Access Energy in staat stellen concurrerende producten op het gebied van energie en risk management te leveren in de snel ontwikkelende markten. Centrica is reeds de leidende grootschalige gashandelaar in Europa. De joint venture, die ook nadrukkelijk gaat opereren in de elektriciteitshandel, is een volgende stap in de realisatie van Centricas ambitie één van Europas leidende energiehandelaren te worden. Deze stap sluit volledig aan bij de ambitie van Essent niet alleen in Nederland, maar ook op de Europese markt een sterke handelspositie te verwerven. De joint venture gaat de activiteiten ontplooien vanuit het tradingkantoor van Essent in Amsterdam. De start van de joint venture is voorzien op 31 maart 2000. Verwacht wordt dat Access Energy in het eerste jaar een extra opbrengst zal generen van ongeveer een half miljard Euro.

Essent en de toekomst

Door de fusie tussen PNEM / MEGA Groep en EDON is het grootste multi-utility bedrijf van Nederland ontstaan. Essent wordt marktleider in de markten voor energie, afvalverwerking en kabel/telecom en een serieuze speler op de Europese markt.

De integratie van de verschillende activiteiten zal geleidelijk plaatsvinden. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de vrije energiemarkt en de activiteiten op het gebied van afval en kabel/telecom. De fusie en de snelle marktontwikkelingen maken een nieuwe (mono-)identity noodzakelijk en vanuit dit gezicht wordt gewerkt aan een toekomst die energie, afval en kabel/telecom dichter bij huis brengt. Een toekomst waarbij de diensten worden afgestemd op de wensen van individuele gebruikers.

Meer informatie over Essent vindt u op www.essent.nl.

Marktbewegingen en samenwerking

Met de bekendmaking op 21 januari 1999 van de voorgenomen fusie met de PNEM/MEGA Groep zet de EDON Groep een belangrijke stap op weg naar een positie als serieuze speler op de Europese markt. Beide bedrijven hebben gelijkgerichte strategieën en activiteiten en ook de organisatiestructuur vertoont sterke gelijkenis. Bovendien bewegen zij zich als multi-utilities op dezelfde markten: energie, telecom en afval.

Liberalisering

De oriënterende gesprekken die vooraf gingen aan de voorgenomen fusie waren het logische gevolg van de behoefte om de snelle liberalisering van de Europese energiemarkt en de toenemende internationale concurrentie sterk en pro-actief tegemoet te treden. In dat licht moet ook de samenwerkingsovereenkomst met PreussenElektra te Hannover (een dochter van het VEBA concern) worden bezien.

Samenwerking Duitse PreussenElektra

Het gaat hier met name om de gezamenlijke in- en verkoop van elektriciteit. Een verdere uitbouw van de samenwerking is in voorbereiding. PreussenElektra is een van de grootste Duitse elektriciteitsbedrijven als opwekker, transporteur en distributeur van elektriciteit en warmte, en als distributeur van gas en water. Ook de intentie om samen met Stadtwerke Bremen de gezamenlijke onderneming Infra Hanse op te richten, vloeit voort uit de strategische keuzes om een sterke Europese marktpartij te vormen.

De EDON Groep participeert onder andere in de hieronder beschreven samenwerkingsverbanden.

Oprichting @HOME Benelux

De oprichting van Internet-aanbieder @HOME Benelux, in samenwerking met de Amerikaanse bedrijven Intel Corporation en @HOME Networks, gaf een krachtige impuls aan de positie in de Internet-markt.

Deel: ' Gezamenlijke Europese handelsonderneming Essent en Centrica '
Lees ook