CBS Persbericht


Datum: 26-04-99

Gezinsconsumptie februari: 3,9% hoger

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in februari is 3,9% groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De bescheiden toename van de consumptieve bestedingen in januari wordt daarmee volgens het CBS gevolgd door een krachtiger groei in februari. In januari bleef de stijging beperkt tot 1,8%. De sterke groei van de uitgaven aan duurzame goederen die zich manifesteerde in 1998, zet aan het begin van dit jaar door.

Uitgaven aan voeding nemen in februari af

In februari neemt het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen af, maar slechts in lichte mate (-0,3%). De minder gunstige samenstelling van de koopdagen in januari resulteerde eerder al in een scherpe daling van de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in die maand. De grootste afname doet zich in beide maanden voor bij aardappelen, groenten en fruit en bij vlees, vleeswaren en -conserven.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen blijven met deze volumedalingen sterk onder druk staan. De toename over 1998 als geheel was slechts 0,2%. Dit is het laagste groeicijfer van de afgelopen vijf jaar.

Nieuwe auto en consumentenelektronica in trek

In tegenstelling tot de dalingen bij de voedings- en genotmiddelen ligt het niveau van de uitgaven aan duurzame goederen in zowel januari (6,9%) als in februari (7,7%) duidelijk boven dat van een jaar eerder.

Binnen deze categorie doet de sterkste stijging in februari zich voor bij de vervoermiddelen. Met name de verkoop van nieuwe personenauto’s aan particulieren is sterk toegenomen. Naast auto’s vallen ook consumentenelektronica en woninginrichtingsartikelen in de smaak. Aan schoeisel geeft de consument nauwelijks meer uit dan in februari vorig jaar.

Diensten en overige goederen: volumegroei 3,8%

Circa tweederde van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen komt voor rekening van de consumptiecategorie diensten en overige goederen. Het volume van de uitgaven aan deze categorie ligt 3,8% boven het niveau van februari vorig jaar. Vooral het verbruik van verwarming, verlichting en water in februari is flink toegenomen. Het verschil in weersomstandigheden is hier debet aan.

Technische toelichting

Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.

De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. W. Ludwig, tel. (070) 337 48 13. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. Ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder 1998 1999

Kw3

Kw4

Jaar

Jan.

Feb.

Jan-feb Volumemutaties
Voedings- en genotmiddelen


-1,8

0,6

0,2


-9,5


-0,3


-5,2 Duurzame goederen

10,6

8,8

8,5

6,9

7,7

7,2 Diensten en ov. goederen

4,4

4,5

4,2

2,7

3,8

3,3 Binnenlandse consumptie

4,6

4,8

4,4

1,8

3,9

2,8

Waardemutaties
Voedings- en genotmiddelen

0,5

3,0

2,7


-6,8

2,4


-2,5 Duurzame goederen

11,5

8,5

9,0

6,9

7,4

7,1 Diensten en ov. goederen

6,2

6,0

6,3

4,7

6,0

5,4 Binnenlandse consumptie

6,3

6,1

6,3

3,5

5,7

4,6

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 26 april 1999

Deel: ' Gezinsconsumptie februari 3,9% hoger '
Lees ook