CBS Persbericht


Datum: 01-04-99

Gezinsconsumptie in januari 1,6% hoger

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in januari is 1,6% groter dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Dit bescheiden groeicijfer is volgens het CBS tot stand gekomen onder invloed van een minder gunstig koopdagenpatroon. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen dalen scherp. De toename van de bestedingen aan duurzame goederen is weliswaar fors (6,4%), maar blijft achter bij de hoge groeicijfers die over voorgaande maanden zijn gemeten.

Forse daling uitgaven aan voeding

De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen laten een sterke volumedaling zien (-9,4%). Bij alle assortimentsgroepen zijn de bestedingen vergeleken met januari vorig jaar sterk verminderd. De grootste afname doet zich voor bij aardappelen, groenten en fruit.

De samenstelling van de koopdagen is in januari minder gunstig geweest. Deze maand telde dit jaar een donderdag minder en een zondag meer dan januari vorig jaar. Ook het inkoopgedrag rond de jaarwisseling speelt een rol bij de grote daling in januari.

Vervoermiddelen favoriet bij duurzame goederen

De aankopen van duurzame goederen in januari nemen flink toe, maar niet zoveel als in voorgaande maanden. In 1998 was de volumegroei van de bestedingen aan duurzame goederen met 8,7% uitzonderlijk. Zo’n hoog groeicijfer deed zich na 1970 niet meer voor.

De sterkste toename in januari doet zich voor bij de vervoermiddelen. Ook de bestedingen aan consumentenelektronica zijn, net als in geheel 1998, fors gegroeid. Niet aan alle artikelgroepen wordt echter meer uitgegeven: bij schoeisel en bij huishoudelijke artikelen neemt het volume van de bestedingen af in vergelijking met januari vorig jaar.

Diensten en overige goederen: volumegroei 2,6%

Circa tweederde van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen komt voor rekening van de consumptiecategorie diensten en overige goederen. Het volume van de uitgaven aan deze categorie ligt 2,6% boven het niveau van januari vorig jaar. Meer dan gemiddeld groeien de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten, motorbrandstoffen, vervoer en communicatie. Het verbruik van verwarming, verlichting en water in januari is, onder invloed van de relatief zachte weersomstandigheden, afgenomen.

Technische toelichting

Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.

De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mw. K. van der Ven, tel. (070) 337 48 66; e-mail: kven@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder 1998 1999

Kw3

Kw4

Jaar

Nov.

Dec.

Jan. Volumemutaties
Voedings- en genotmiddelen


-1,8

0,6

0,2


-2,9

3,0


-9,4 Duurzame goederen

10,6

9,4

8,7

8,6

10,9

6,4 Diensten en ov. goederen

4,4

4,2

4,1

4,4

4,1

2,6 Binnenlandse consumptie

4,6

4,7

4,4

4,2

5,2

1,6 Waardemutaties
Voedings- en genotmiddelen

0,5

3,1

2,8


-0,9

6,0


-6,7 Duurzame goederen

11,5

8,7

9,0

8,1

9,3

6,5 Diensten en ov. goederen

6,2

5,9

6,2

6,1

5,7

4,7 Binnenlandse consumptie

6,3

6,0

6,3

5,5

6,4

3,4

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Top

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n074.htm Laatst gewijzigd: 01 april 1999

Deel: ' Gezinsconsumptie in januari 1,6% hoger '
Lees ook