CBS Persbericht


Datum: 29-07-99

Gezinsconsumptie mei: groei geremd

Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in mei is 2,5% groter dan in dezelfde maand van 1998. Dit groeicijfer blijft achter bij de toename die in de drie voorgaande maanden gemeten is. De groei in mei is geremd door een verschil in koopdagen. Mei telde dit jaar in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar een vrijdag minder en een maandag meer. Op vrijdag wordt doorgaans meer besteed dan op maandag.
In de eerste vijf maanden van dit jaar is de gezinsconsumptie krachtig toegenomen (3,8%). Over geheel 1998, een topjaar voor de consumptie, is een stijging van 4,4% gerealiseerd.

Duurzame goederen: groei in mei minder uitbundig

Het volume van de consumentenbestedingen aan duurzame artikelen in mei is 3,6% groter dan in mei vorig jaar. Dit is het laagste groeicijfer tot nu toe in 1999. Aan schoeisel is in mei, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, fors minder uitgegeven. Ook bij kleding en textiel zijn de bestedingen gedaald. De aankoop van meubels en andere woninginrichtingartikelen heeft in mei bescheiden groeicijfers laten zien. Consumentenelektronica en vervoermiddelen blijven, net als in voorgaande maanden, het meest gewild.
In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn de bestedingen aan duurzame goederen sterk gestegen (8,6%). De bereidheid tot het doen van grote aankopen blijft bovendien ook in de zomermaanden hoog, zo blijkt uit CBS-onderzoek naar het Consumentenvertrouwen.

Uitgaven aan voeding afgenomen

Het niveau van de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in mei ligt 2,4% onder dat van dezelfde maand vorig jaar. Vooral bij deze categorie is de remmende werking van het verschil in koopdagen merkbaar. De vrijdag is een belangrijke inkoopdag voor levensmiddelen. De afname van de bestedingen is zichtbaar bij nagenoeg alle groepen die binnen de voedings- en genotmiddelen worden onderscheiden. Alleen vis is in mei flink meer gekocht.

Diensten en overige goederen: volumegroei in mei 3,3%

De grootste consumptiecategorie, die van de diensten en overige goederen, laat een stabiele volumegroei zien. Binnen deze categorie nemen de bestedingen aan vervoers- en communicatiediensten en aan financiële en zakelijke diensten het snelst toe. De uitgaven van huishoudens aan woningdiensten en het verbruik van energie laten daarentegen een meer bescheiden toename zien.

Technische toelichting

Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mw. K. van der Ven, tel. (070) 337 48 66; e-mail: kven@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder 1998 1999

Jaar

Kw1

Mrt.

Apr.

Mei.

Jan.-Mei Volumemutaties
Voedings- en genotmiddelen

0,2


-3,3

1,6

2,4


-2,4


-2,0 Duurzame goederen

8,5

10,5

15,8

8,8

3,6

8,6 Diensten en ov. goederen

4,2

3,9

4,1

3,4

3,3

3,7 Binnenlandse consumptie

4,4

4,1

5,9

4,2

2,5

3,8

Waardemutaties
Voedings- en genotmiddelen

2,7


-0,7

4,3

4,3


-0,8

0,3 Duurzame goederen

9,0

10,9

15,9

8,9

4,1

9,0 Diensten en ov. goederen

6,3

5,9

6,3

5,9

6,0

5,9 Binnenlandse consumptie

6,3

5,9

7,8

6,3

4,7

5,7

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 juli 1999

Deel: ' Gezinsconsumptie mei groei geremd '
Lees ook