Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs (KNF)

Gezonde rivaliteit kenmerkt Nederlands hippische sportdag

Op het Federatiecentrum in Ermelo vond vrijdag 31 maart de Nederlandse hippische sportdag plaats. De sportieve happening, voor werknemers in de paardensport, vierde hiermee tevens haar eerste lustrum. De organisatie, die dit jaar in handen was van de KNF, had alles in het werk gesteld om het doel van deze dag te realiseren, namelijk het verstevigen van de onderlinge contacten tussen de medewerkers van de verschillende hippische organisaties.

In totaal namen 15 teams deel afkomstig uit onder meer het NRPS, de KNF, de NKB, de Bond van Hengstenhouders en het KWPN. Het team van de Bond van Hengstenhouders bleek de grote overwinnaar, op de voet gevolgd door het 'Stal & Beheer- team' van de KNF. Het 'eigenwijsjes-team' van de KNF (opleiding & techniek) was goed genoeg voor een derde plaats.

KNFdirecteur Berendsen heette alle aanwezigen van harte welkom. De deelnemende teams werden een hart onder de riem gestoken en hij wenste uiteindelijk allen een sportieve middag toe. Met de woorden "we gaan voluit of we nu winnen of verliezen" opende hij de hippische spelen. Op de vraag waarom Berendsen zelf geen deelnemer was aan de spelen grapte hij volmondig: "Je moet ook de anderen een kans gunnen, het kan niet zo zijn dat de KNF elk jaar wint."

Het parcours bestond uit vijf onderdelen en een stormbaan als finalespel. In de Prins Willem Alexander Hal was een estafette uitgezet, bestaande uit een big-bag race, vijf-persoons ski's om mee naar de overkant te komen, het zogenaamde vliegend tapijtspel en een levende rupsband. Estafette-scheidsrechter Ab van Olst juichte iets te enthousiast dat zijn team 'De eigenwijsjes' de snelste tijd (3 min 5 sec) had neergezet. Van Olst die in het dagelijks leven leiding geeft aan dit 'eigenwijze' team van de afdeling Techniek & Onderwijs vulde ineens een stuk serieuzer aan: "maar ik ben onkreukbaar."

Al het mogelijk denkbare werd in de strijd geworpen om de tegenstander de loef af te steken. Teamcaptain Lammert Haanstra wist op slinkse wijze zijn team over de stormbaan te krijgen doordat de ledematen van zijn mensen door suikerwater voldoende kleefden aan de opblaasbare zeephelling. Niet alleen fysiek maar ook mentaal probeerde Haanstra zijn tegenstanders te verslaan: "Het KWPNteam lijkt sterk maar ze mist de juiste mentaliteit."

Handboogschieten was ook een onderdeel van het parcours. Twee grote schietschijven op bokken met fleurige pijlen vormden het strijdtoneel. Terwijl Jolet de Kleijn van het team 'de Sporties' ver naast de roos hij pijlen parkeerde bleef teamgenoot Martin van de Brink volhouden: "We hebben talent!" Ook voldoende hilariteit leverde het water-kak-spel op. De deelnemers hezen zich in vissersbroeken met sponzen. In een grote speciekuip met water werden de sponzen volgezogen om vervolgens aan de overkant zoveel mogelijk water te lozen op het 'huuske'. Letterlijk en figuurlijk bleven weinig broeken droog. (r/r)

Uitslag Nederlands Hippische Sportdag
1e Bond van Hengsten Houders (BvHH)
2e Stal & Beheer (KNF)
3e Eigenwijsjes (KNF)
4e Nederlands Rijpaarden Stamboek (NRPS)
5e Lex his Girls (KWPN)
6e Huis ter Heidekneuters (KWPN)
7e Kan Niet Flitsender (KNF)
8e Keuken 1 (KNF)
9e De Zwelgjes (KNF)
10e Sporties (KNF)
11e De Nico's (NKB)
12e Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN) 13e The mini's and the maxi's (KWPN)
14e De Dushi's (KWPN)
15e Keuken 2 (KNF)

Deel: ' Gezonde rivaliteit kenmerkt Nederlands hippische sportdag '
Lees ook