Gemeente Voorburg-Leidschendam


Gezondheidsconferentie op 17 maart 2003

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 13 maart 2003
---

Samen sterk in lokaal gezondheidsbeleid

Op maandag 17 maart organiseert de gemeente Leidschendam-Voorburg van 19.30 uur tot 22.00 uur een werkconferentie in de raadzaal van Huize Swaensteijn in Voorburg. Maatschappelijke organisaties, huisartsen, medewerkers van zorg- en welzijninstellingen, vertegenwoordigers uit het onderwijs en patiënten- en consumentenverenigingen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Samen met hen wil de gemeente lokaal gezondheidsbeleid ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij de bestaande wensen en behoeften. Naast deze organisaties zijn ook inwoners welkom om tijdens de conferentie mee te denken en te praten over het gezondheidsbeleid in Leidschendam-Voorburg.

Kabinet: gemeente vanaf 1 juli 2003 verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid
Iedereen is het erover eens: gezondheid is een zaak van iedereen, maar vooral van mensen die problemen hebben met hun gezondheid. Daarnaast is gezondheid een zaak van mantelzorgers, professionals, maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en gemeenten. Het gaat hierbij niet alleen om een goede lichamelijke gesteldheid, maar ook om een psychisch en sociaal welbevinden. Het raakt daarmee aan vele aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, werk, wonen, welzijn en vrijetijdsbesteding.
Het kabinet heeft besloten dat alle gemeenten in Nederland vanaf 1 juli 2003 verantwoordelijk zijn voor de bevordering van een goede gezondheid en de preventie van gezondheidsproblemen.

Nieuw gezondheidsbeleid, wie doet mee?
Op 1 juli 2003 verplicht het rijk gemeenten ook om elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. Het college vindt de gezondheid van de inwoners erg belangrijk en wil deze nota meteen klaar hebben op het moment dat de verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid overgaat van het rijk naar de gemeenten. De gezondheidsconferentie op 17 maart is dan ook bedoeld om samen met personen en organisaties die zich dagelijks bezighouden met (een tak van) gezondheidszorg de contouren te schetsen van het gemeentelijke gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar. Naast de genodigden zijn verder alle inwoners van Leidschendam-Voorburg uitgenodigd om mee te komen denken en praten over dit onderwerp. Ze kunnen zich hiervoor aanmelden bij Simon van der Linden, telefoon (070) 3008341, e-mail sjg.vd.linden@leidschendamvoorburg.nl.

Programma gezondheidsconferentie
Het programma voor de conferentie ziet er als volgt uit:

19.30-19.35 uur Opening door voorzitter B. Janssen, Reinoud Adviesgroep
19.35-19.45 uur Ambities college van B en W door wethouder C.A. van der Brugge
19.45-20.05 uur Inleiding gezondheidsbeleid en lokale gezondheidstoestand
20.05-20.10 uur Een verhaal als intermezzo
20.10-20.20 uur Aandachtspunten gemeente en maatschappelijk middenveld 20.20-20.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 20.30-20.35 uur Uitleg pauzeopdracht en verdeling in themagroepen 20.35-20.50 uur Pauze
20.50-21.30 uur Themagroepen
21.30-21.45 uur Terugkoppeling uit themagroepen en pauzeopdracht, reacties uit de zaal
21.45-21.50 uur Slotwoord wethouder C.A. van der Brugge 21.50-22.30 uur Informeel samenzijn.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 13.03.2003

Deel: ' Gezondheidsconferentie in Leidschendam-Voorburg '
Lees ook