Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Borstvergroting vraagt grondige voorlichting

Siliconen-borstimplantaten kunnen weliswaar problemen geven, maar het is niet aannemelijk dat ze auto-immuunziekten of kanker veroorzaken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Complicaties zoals defect rakende implantaten of kapselschrompeling maken regelmatige controle en een landelijke registratie van draagsters wenselijk. Vrouwen die implantatie overwegen, moeten gedegen worden voorgelicht alvorens te beslissen.

Er zijn in Nederland naar schatting dertigduizend draagsters van siliconen-borstimplantaten; wereldwijd gaat het om één tot twee miljoen vrouwen. Ongeveer acht op de tien hebben implantaten laten plaatsen ten behoeve van borstvergroting, de overige twintig procent na het verwijderen van borstweefsel wegens kanker of andere aandoeningen. In de jaren tachtig is ongerustheid ontstaan over een mogelijk verband tussen siliconen-implantaten en het optreden van auto-immuunziekten. Vooral in de Verenigde Staten heeft dit geleid tot sterk gepolariseerde discussies en tot beperkende maatregelen van de overheid. Ook in ons land zijn er draagsters met soms ernstige gezondheidsproblemen die zij aan hun implantaat toeschrijven.

Volgens de Gezondheidsraad duiden de beschikbare wetenschappelijke gegevens niet op verhoging van de kansen op auto-immuunziekten of borstkanker bij draagsters. Borstimplantaten kunnen echter wel degelijk complicaties geven. Zo ziet het ernaar uit dat nogal veel implantaten in de loop van de tijd kapot gaan. Een ander probleem, dat vaak noopt tot heroperatie, is samentrekking van het weefsel dat zich door een normale lichamelijke reactie rond het implantaat vormt ('kapselschrompeling').

De Gezondheidsraad pleit voor regelmatige controle en voor een landelijke registratie van alle draagsters. Zo'n registratie kan ook de ontwikkeling begunstigen van methodes ter voorkoming van defecten en complicaties.

Van groot belang is, aldus het advies, gedegen voorlichting aan elke vrouw die borstvergroting overweegt. Die voorlichting moet volledige informatie bevatten over alle bekende en denkbare risico's, inbegrepen de gezondheidsproblemen die sommige draagsters hebben. Alle draagsters met klachten verdienen serieuze aandacht. Die aandacht moet niet alleen gericht zijn op het verlichten van de klachten maar ook op het achterhalen van hun oorzaken.

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr K Groeneveld, tel. (070) 340 56 88.

Datum: 26 oktober 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' Gezondheidsrisico's van siliconen-borstimplantaten '
Lees ook