NEDERLANDSE BOND VAN TATOEEERDERS

GGD Amsterdam en NBT slaan handen ineen

De Nederlandse Bond van Tattoeeerders heeft een vergadering gehad op maandag 28 februari op uitnodiging van de GGD Amsterdam. Het overleg vond plaats met bestuursleden van de NBT en Albert Boonstra en Joan vd Worp beiden werkzaam bij de GGD Amsterdam en zich beiden inzettend voor het hygiene beleid in de tattoo-, en piercingbranche. In de loop van het gesprek werd duidelijk dat het Ministerie van VWS de hele kwestie van het hygiene-, en steriliteitsbeleid in de tattoo-, en piercingbranche terug wil delegeren naar de gemeentes. Minister Borst is blijkbaar niet doordrongen van het feit, dat door de beunhazerij in deze branche er wel degelijk gevaar bestaat voor de Volksgezondheid.
Er is nog steeds geen rechtlijnig beleid m.b.t. vestiging van tattoo studios, de inrichting ervan en het schoon en hygienisch werken, om nog maar te zwijgen over de kwaliteit van sommige tattoos. Hier benadrukken we de geestelijke gezondheidszorg, immers ook een slechte tattoo staat voor eeuwig!
Zowel de GGD Amsterdam als de NBT betreurt het, dat er vanuit het ministerie zo weinig aktie ondernomen wordt, terwijl de minister na de kamervragen van GroenLinks wel degelijk op de hoogte is van de gevaren!
De gemeente Amsterdam is tot nu toe de enige met een GGD die daadwerkelijk controleert en nu samen met de NBT de reglementen waar nodig aan gaat scherpen en corrigeren, zodat iedere gemeente deze reglementen op kan vragen en hanteren, inclusief het daarmee samenhangende sanctiebeleid!
In Amsterdam is door deze manier van handelen een slechte studio ook al gesloten!
Er zijn tot nu toe drie bewezen gevallen van Hepatitis-B besmetting in een tattoo studio. In de eventueel volgende kamervragen zal dan ook staan of Minister Borst nu verder de verantwoording draagt voor eventueel verdere besmettingen.
We zullen dan ook benadrukken dat de NBT druk op de ketel zal houden en deze kwestie niet op de lange baan zal laten schuiven, immers de Volksgezondheid in zijn algemeen is deze inzet meer dan waard. Zoals ook de Minister met ons eens zal zijn: drie Hepatitis gevallen zijn er drie te veel en bovendien niet nodig!
De spreekwoordelijke strop die deze met Hepatitis besmette slachtoffers hebben, behoort de verantwoordelijke Minister toe!

08 mrt 00 00:46

Deel: ' GGD Amsterdam en Bond van Tattoeeerders slaan handen ineen '
Lees ook