GGD Rotterdam e.o.


Tatoe- en piercingstudios gezondheidsrisicos en kwaliteit

Tatoeëren en piercen is populair. Maar er zijn gezondheidsrisicos aan verbonden, met name als een tatoe of piercing niet op een deskundige manier wordt gezet. Op deze paginas geeft de GGD daarom informatie over de gezondheidsaspecten van tatoeages en piercings, maar ook over de mogelijke nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van tatoe en piercingstudios. Tevens worden belangrijke hygiënerichtlijnen gegeven die van belang zijn bij het bezoeken van een tatoeëer- en piercingstudio. Het aantal studios in Rotterdam is in vergelijking met een paar jaar geleden verder toegenomen. Begin 2000 zijn er door de GGD negen studios geïnventariseerd. Nu zijn er inmiddels circa 12 bekend. Het is waarschijnlijk dat op meerdere plaatsen een tatoe of piercing kan worden gezet, maar dit is bij de GGD niet bekend.

Tatoeëren
Een tatoe of tattoo is afkomstig van het Tahitiaanse woord tatu dat merken betekent. Bij het tatoeëren worden er met een elektrisch aangedreven naald inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Na het aanbrengen van een tatoeage kunnen er complicaties ontstaan, zoals acute en allergische ontstekingsreacties en huidaandoeningen. Tatoeëren wordt meestal uitgevoerd door niet-medici en gebeurt dus niet onder medische verantwoordelijkheid.

Piercing
Piercing betekent doorboring waarbij met een naald de huid wordt doorboord waarna ringen of staafjes worden aangebracht. De piercing gaat soms ook door het kraakbeen. Gebrek aan kennis van de anatomie kan er toe leiden dat de piercer handelingen uitvoert die medisch niet verantwoord zijn en die kunnen leiden tot onherstelbare weefselschade. Door bijvoorbeeld het aanprikken van zenuwen kan functieverlies of gevoelloosheid optreden. Er kunnen na het aanbrengen van een piercing complicaties ontstaan, zoals ontstekingen, abcessen, allergische reacties, vorming van littekenweefsel, uitgroeien en/of afstoten van het sieraard.

Gezondheidsrisicos
Bij het laten aanbrengen van een tatoe of piercing zijn een aantal gezondheidsrisicos in het spel. Doordat de huid doorboord wordt, er (metalen) voorwerpen worden aangebracht en/of verfstoffen worden ingebracht, bestaan er risicos voor virale en bacteriële infecties en allergische reacties. De meest ernstige risicos zijn een infectie met hepatitis B, hepatitis C of met HIV door zogenaamd bloed-bloed contact. De kans hierop is aanwezig als materialen onvoldoende worden gereinigd en gesteriliseerd en bloedresten van een vorige klant nog aanwezig zijn. Het kan ook dat de persoon die de tatoe of piercing aanbrengt zelf drager is van het hepatitis virus en via een wondje de klant besmet. Over de frequentie van infecties, ontstekingen of allergische reacties is weinig bekend. Artsen zijn slechts verplicht een beperkt aantal infectieziekten te melden aan de GGD. Voor tatoeëer- en piercingstudios bestaat geen enkele verplichting. Eenmaal heeft de GGD in samenwerking met het Dijkzigt ziekenhuis kunnen achterhalen dat in 1998 een acute hepatitis B-infectie was veroorzaakt door het laten aanbrengen van een piercing bij een shop in Rotterdam (De Man et al, 1999).

Beoordeling kwaliteit
Een GGD kan de kwaliteit van de tatoeëer- en piercingstudios onderzoeken. Dit kan op twee manieren, wettelijk of adviserend.
1. Wanneer een gemeente een gezondheidsverordening heeft, zoals in Amsterdam, kan de GGD onaangekondigd de tatoeëer- en piercingstudios controleren en moeten de medewerkers van de GGD worden toegelaten. Als niet aan de eisen wordt voldaan, kunnen sancties worden opgelegd waaronder sluiting.

2. Er is sprake van een advies als er geen wettelijke basis is. Omdat Rotterdam geen verordening heeft, is dit de situatie in Rotterdam. In 2001 is de GGD begonnen met het geven van adviezen door alle tatoeëer- en piercingstudios te benaderen. Hen is aangeboden om de kwaliteit van de hygiëne te laten beoordelen door een technisch hygiënist. Bij een bezoek wordt gekeken naar de inrichting, de apparatuur, de werkwijze en de schoonmaak (o.a. steriliseren). Van dit bezoek wordt een rapportage en beoordeling gemaakt. De beoordeling kan slecht, matig of goed zijn. Bij een matige of slechte hygiënische beoordeling wordt er vanuit gegaan dat de studio de nodige actie onderneemt om de situatie te verbeteren. Na enige tijd wordt de studio door de GGD opnieuw gecontroleerd. De kosten van een dergelijk hygiëneonderzoek variëren tussen de 600,- en 900,-.

Kwaliteit tatoeëer- en piercingstudios Rotterdam Van het aanbod van de GGD heeft tot nu toe één studio (Studio West) gebruik gemaakt. Deze studio heeft een positieve beoordeling gehad. Deze beoordeling is geldig voor een jaar waarna de studio opnieuw wordt beoordeeld. Over de kwaliteit van de overige voorzieningen kan de GGD niet oordelen. Het feit dat deze studios geen gebruik maken van de diensten van de GGD, hoeft niet te betekenen dat de kwaliteit van de hygiëne slecht is. Immers door jarenlange ervaring en door het toepassen van de juiste richtlijnen kan de kwaliteit wellicht goed zijn. Alleen ontbreekt het zicht hierop. Wel is duidelijk geworden dat een aantal studios, vanwege de prijs, zichzelf niet door de GGD wil laten controleren en adviseren. Overheidstoezicht vinden zij zeker nodig maar dan ook gefinancierd door de overheid. In overleg met de studios zal worden bekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Ondermeer wordt onderzocht of een gezondheidsverordening door de gemeente Rotterdam kan worden gemaakt, waarmee dit toezicht wettelijk mogelijk wordt.

Hygiënerichtlijnen tatoeëer- en piercingstudios Wanneer u, ondanks eerder genoemde risicos, toch besluit om een tatoeage of piercing te plaatsen, kunt u zelf opletten of er goed en hygiënisch gewerkt wordt. Hiervoor geven wij de volgende informatie: Er is een landelijke hygiënerichtlijn voor tatoeëren en voor piercen. Deze is ontwikkeld door de GG &GD Amterdam en bij de afdeling hygiëne en preventie te bestellen voor 52,50 per richtlijn: tel 020 5555581, fax 020 5555533, email hygiene@gggd.amsterdam.nl Algemene richtlijnen voor tatoeëren en piercen zijn:

Een tatoeëerder of piercer draagt dagelijks schone kleding, wast voor elke tatoeage zorgvuldig de handen en draagt latex of vinyl handschoenen waar dat staat voorgeschreven. Belangrijk om te weten is dat via kleding en handen (met of zonder handschoenen) veel micro-organismen (bacteriën, virussen), kunnen worden overgebracht.

Het is sterk aan te bevelen dat de tatoeëerder of piercer een geldig EHBO-diploma heeft.

Met de klant moet worden afgesproken waarom hij of zij een tatoeage of piercing wil en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Aan de klant moet vooraf schriftelijke informatie worden gegeven.

De klant moet voldoende tijd krijgen om een weloverwogen beslissing te nemen voor het aanbrengen van een tatoeage of piercing. Zolang de klant twijfelt moet geen tatoeage of piercing worden aangebracht.

Iedere klant die een piercing wil, moet een formulier informed consent krijgen. Dit is een formulier waarop men aangeeft dat men is geïnformeerd en toestemming geeft voor het aanbrengen van een piercing. Als dit niet is ondertekend door de klant, mag geen piercing worden aangebracht. Het formulier moet 10 jaar worden bewaard en moet vertrouwelijk worden behandeld omdat het medische gegevens bevat.

Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn en gevraagd worden naar een legitimatie als getwijfeld wordt over de leeftijd. Als een klant jonger is dan 18 jaar is schriftelijke toestemming nodig van een ouder of verzorger. Daarbij moet de tatoeëerder telefonisch contact opnemen met de verzorger om na te gaan of de schriftelijke informatie klopt.

De ongeschreven code geldt dat er niet op handen en het gelaat wordt getatoeëerd. Er is een medische reden om niet op wijnvlekken en moedervlekken te tatoeëren. Wijnvlekken geven een grote kans op bloedingen en moedervlekken kunnen niet meer worden beoordeeld op veranderingen als ze zijn getatoeëerd.

Wat betreft piercings geldt dat piercings in de vlakke huid zoals op armen, borst, nek en voorhoofd sterk zijn af te raden omdat ze moeilijk genezen en het bijna altijd zal uitgroeien. Een piercing in de clitoris geeft vrijwel nooit het gewenste resultaat, groeit vaak uit en is medisch onverantwoord. Ook een piercing overdwars in de tong is medisch onverantwoord omdat de kans erg groot is dat er bloedvaten worden geraakt. Een piercing tussen duim en wijsvinger geneest zeer slecht vanwege de bewegelijkheid van de hand. Een piercing in de wang is zeer discutabel (er ontstaat vaak een kuiltje). Verder zijn alle piercings in de buurt van belangrijke zenuwen en grote (slag)aders te gevaarlijk. Bij twijfel over een te piercen plek, moet deze niet worden uitgevoerd.

Klanten die onder invloed staan van drugs en alcohol mogen niet worden getatoeëerd.

Na het zetten van de tatoeage moet de getatoeëerd plek met zalf worden ingesmeerd. De zalf moet uit een tube of een pot met schone spatel worden gehaald en met schone handschoenen of een tissue op de huid worden gesmeerd. Bij meer zalf weer een schone spatel gebruiken.

De getatoeëerde plek wordt met een vaselinekompres afgedekt die niet aan de wond hecht.

Na een tatoeage of piercing moet een schriftelijke instructie worden gegeven over de verzorging. In de instructie voor een tatoeage moet o.a. staan dat men bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen wondvocht) contact op moet nemen met de huisarts. In de instructie voor piercen moet o.a. staan dat voor en na het verzorgen van de piercing de handen moeten worden gewassen, het wordt afgeraden om pleisters of verband over de piercing te dragen, de piercing moet zoveel mogelijk worden drooggehouden en het dragen van strakke of vuile kleding wordt vermeden.
Heeft u nog vragen over piercen of tatoeëren dan kunt u contact opnemen met de GGD afdeling Medische Milieukunde, telefoon 4339894 of u kunt uw vraag per email stellen.

Bron foto Vitel commercial network

Deel: ' GGD Rotterdam over kwaliteit tatoe- en piercingstudios '
Lees ook