Connect app: direct advies en hulp voor cliënt in (dreigende) crisis


TILBURG, 20150317 -- Cliënten en behandelaren van het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen van GGz Breburg hebben, in samenwerking met Estate Internet, een app ontwikkeld voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. Ze krijgen met deze app direct advies als er sprake is van een (dreigende) crisis. Daardoor staan cliënten er dan niet alleen voor en kan worden voorkomen dat de crisis mogelijk erger wordt. Er is in de dagelijkse praktijk niet altijd een behandelaar of andere deskundige beschikbaar die meteen kan helpen bij een dreigende crisis. De app biedt dan uitkomst.

Hulp op maat
Marieke Fleskens, projectleider, legt uit hoe de app werkt: “De hulp of het advies die Connect biedt bestaat uit op maat gemaakte informatie, aangeboden via het ‘Persoonlijk plan’. Dit plan is vooraf door de cliënt samen met de behandelaar toegevoegd aan de app, op basis van het bestaande behandel- en crisisplan.

Het persoonlijk plan binnen de app gaat uit van een gevoel of situatie, bijvoorbeeld ‘ik voel me erg rusteloos’ en geeft dan een advies wat te doen bij dat gevoel. Dit kan soms een heel eenvoudig advies zijn, maar net genoeg om op dat moment de cliënt te helpen weer zelf de regie te nemen. Het advies wordt getoond in korte zinnen, woorden of icoontjes, afhankelijk van wat de cliënt wil. Op basis van de persoonlijke ervaringen kan dit gedurende de behandeling steeds weer worden aangepast door cliënt en behandelaar.

De app biedt de mogelijkheid om direct contact op te nemen met een behandelaar, via een chatfunctie en laat bovendien zien welke behandelaar er op dat moment en de rest van de week aanwezig is, mocht de cliënt behoefte hebben aan telefonisch contact”.

[Afbeelding van de app]
Klik op het plaatje voor afbeelding van de app in hoge resolutie.

Centrum Persoonlijkheidsstoornissen
Connect is de eerste app die GGz Breburg zelf uitbrengt, ontwikkeld vanuit het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen. Dit centrum behandelt mensen met diverse vormen van persoonlijkheidsstoornissen. In eerste instantie zal Connect vooral worden aangeboden aan volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Het inzetten van de app sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals het beperken van opname, het behouden van de eigen regie en het gebruik van e-health toepassingen. De verwachting is dat vooral de cliënten die al veel gebruik maken van hun smartphone deze app als een extra ondersteuning zien. Centrum Persoonlijkheidsstoornissen verwacht hiermee het aantal cliënten in crisis te kunnen verminderen door een gevoel van extra nabijheid te creëren in tijden van dreigende crisis. Bijkomend voordeel is dat door de app indirect ook de kosten voor zorg worden verminderd.

Officieel wordt de app op 20 maart 2015 in gebruik genomen. De app is vooralsnog niet voor iedereen verkrijgbaar. Connect wordt in de behandeling aangeboden, als de cliënt ermee wil en kan werken én dit passend is binnen het gezamenlijk opgestelde behandelplan.

Open dag
Op zaterdag 21 maart organiseert GGz Breburg een open dag in Tilburg waar de app wordt gedemonstreerd. Zie voor meer info via www.ggzbreburg.nl/opendag.

Over GGz Breburg
GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. Zij bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in hun dagelijks leven.


Deel: ' GGz Breburg ontwikkelt app voor cliënten met persoonlijkheidsstoornis '
Lees ook