Nederlands Politie Instituut


GGZ EN POLITIE MAKEN AFSPRAKEN OVER CRISISOPVANG Oproep aan kabinet voor meer aandacht overlastprobleem

Politie en ggz gaan prioriteit geven aan het terugdringen van overlast door mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Maandagmiddag, 27 januari, tekenen GGZ Nederland, brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, en de Raad van Hoofdcommissarissen een convenant waarin ze afspraken maken over hun samenwerking. De ondertekenaars deden daarbij ook een oproep aan het kabinet om, mede in het kader van het veiligheidsbeleid, aanpassingen in de wetgeving mogelijk te maken en andere betrokken partijen aan te zetten tot het leveren van een bijdrage aan de oplossing van het probleem.

De overlast door mensen met psychische- en/of verslavingsproblemen wordt in de maatschappij steeds duidelijker gevoeld. Politie en ggz hebben daar een verantwoordelijkheid in en willen die ook waarmaken. In de samenwerking, vooral met betrekking tot de eerste opvang, doen zich echter soms obstakels voor.

Veel overlastveroorzakers komen in eerste instantie op het politiebureau terecht, ook als er geen strafbaar feit is gepleegd. Dit behoort in principe tot de hulpverleningstaak die de politie heeft. Op het politiebureau is de vereiste ggz-deskundigheid voor de opvang van deze mensen echter niet aanwezig. Dat kan de veiligheid van zowel patiënt als politiepersoneel in gevaar brengen. Het duurt vaak even voor een ggz-hulpverlener ter plekke kan zijn. Als het er meteen naar uitziet dat de overlastveroorzaker door de ggz op gevangen moet worden, dan zou hij eigenlijk niet naar het politiebureau, maar naar een aparte ruimte moeten worden gebracht. Die is er in de praktijk als gevolg van capaciteitsproblemen vaak niet. Is die ruimte er wel, dan bestaat er vaak onduidelijkheid over de vraag welke instantie de patiënt naar deze ruimte moet vervoeren en of daarbij dwang mag worden toegepast. De wet voorziet momenteel niet altijd in mogelijkheden hieromtrent.

De patiënt verblijft te lang op het politiebureau en ontvangt daardoor niet de juiste zorg. Dit convenant levert daarmee ook een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid binnen de ggz-sector. De politie kan hierdoor meer tijd besteden aan haar kerntaken van toezicht en opsporing.

Ggz en politie hebben in het convenant diverse afspraken gemaakt over de samenwerking en richtlijnen opgesteld voor de kwaliteit van de opvang. Mensen die overlast veroorzaken omdat ze psychisch ziek en/of verslaafd mogen in het vervolg niet langer dan zes uur in een politiecel verblijven voordat ze elders opgevangen worden. Politie en ggz moeten deze afspraken op regionaal niveau verder vormgeven, samen met andere betrokken instanties. Dat zijn onder meer de GG en GD, het Ambulancevervoer en het Openbaar Ministerie.

Convenant GGZ Nederland en politie (Word 133,50kb)

Den Haag, 27 januari 2003.

Deel: ' GGZ en politie maken afspraken over overlastgevende patiënten '
Lees ook