GGZ Nederland

Utrecht, 14 oktober 1999
GGZ Nederland woedend

Drinken tegen uurtarief onaanvaardbaar

GGZ Nederland, de branche-organisatie van ggz-instellingen en verslavingszorg is woedend over het initiatief van een kroegbaas in Venlo om iedere bezoeker onbeperkt te laten drinken tegen een uurtarief. Dit druist in tegen alle beperkende maatregelen die GGZ Nederland vorig jaar, samen met andere organisaties, aan minister Borst heeft voorgesteld om het alcoholmisbruik terug te dringen.

Bovendien is het Venlose initiatief in strijd met het overheidsbeleid. Immers, de nieuwe Drank- en Horecawet die vorige maand door de Tweede Kamer is behandeld, heeft als belangrijkste doel: matiging van de alcoholconsumptie en preventie van gezondheidsrisico's. Vanavond wordt het café de Stechuhr (prikklok in het Duits) geopend. Bij binnenkomst betaalt de klant met gebruikmaking van de prikklok zeventig gulden. Het eerste uur kost vijftien gulden en daarna loopt het tarief af tot vijf gulden voor het vijfde uur. Gaat de klant eerder weg, dan krijgt hij het resterende bedrag terug. De prikklok voert de controle uit. Voor het geld kan de cafébezoeker onbeperkt alcoholica gebruiken.
GGZ Nederland is tegen dit nieuwe fenomeen, omdat het verslaving en de daarmee samenhangende problemen (zoals overlast) in de hand werkt. Zo heeft 9% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder problemen door of in verband met alcohol. De maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik zijn 5 miljard gulden per jaar en ieder jaar zijn er ongeveer 700 veroordelingen voor (ordeverstoring tijdens) dronkenschap. In de algemene ziekenhuizen is in 1996 bijna 13.000 keer een alcoholziekte als diagnose gesteld en werden zo'n 2.000 mensen opgenomen met verwondingen als gevolg van een alcoholverkeersongeval. Daarnaast telden in 1997 de Instellingen voor Ambulante Verslavingszorg 22.000 alcoholcliënten. In 1996 waren 5.600 mensen opgenomen in psychiatrisch ziekenhuizen en verslavingsklinieken in verband met alcohol. Deze aantallen stijgen nog steeds.

GGZ Nederland wil dat de horecabranche zich aan de eigen gedragsregels houdt om te voorkomen dat de Nederlandse samenleving straks de dupe is van de gevolgen van dit soort initiatieven.

Deel: ' GGZ Nederland Drinken tegen uurtarief onaanvaardbaar '
Lees ook