GGZ Nederland

Utrecht, 17 februari 2000
GGZ NEDERLAND ZIET RUIMTE VOOR VERDER OVERLEG VERGOEDING CRISISDIENSTEN
Gisteravond, 16 februari, hebben de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, FHZ, NU'91 en CFO het overleg met de werkgeversorganisatie GGZ Nederland, over een betere compensatieregeling voor crisisdiensten in de geestelijke gezondheidszorg afgebroken. De bonden wezen het aanbod van GGZ Nederland voor een substantiële verbetering van de bestaande vergoedingsregeling, van de hand.

In het akkoord over de CAO-GGZ 1999 - 2001 spraken werknemers en werkgevers af gedurende de looptijd van deze CAO te komen tot een aangepaste crisisdienstregeling voor de geestelijke gezondheidszorg.

In het najaar van 1999 voerden werkgevers- en werknemersorganisaties daarom een onderzoek uit naar de organisatie van de crisisdiensten bij onder andere de RIAGGs. Hieruit bleek dat er grote verschillen bestaan in de organisatie van de crisisdienst en de belasting die medewerkers van de crisisdienst ondervinden. Met de bonden is tot nu toe uitsluitend in werkgroepverband gesproken over mogelijke oplossingen. Dit heeft tot op heden niet tot resultaat geleid.

GGZ Nederland heeft al voorgesteld de vergoeding voor het daadwerkelijk uitrukken bij crises substantieel te verhogen. In het kader van de eerstvolgende CAO-onderhandelingen is GGZ Nederland bereid met werknemersorganisaties te praten over een vaste vergoeding voor iedere werknemer die buiten zijn of haar normale werkuren bereikbaar moet zijn. De werknemersorganisaties willen niet wachten en vinden uitstel van het invoeren van een vaste vergoeding voor bereikbaarheid onaanvaardbaar. De bonden hebben GGZ Nederland gisteren een ultimatum gesteld en dreigen met acties. GGZ Nederland wijst dit ultimatum van de hand en stelt voor dit onderwerp niet meer in werkgroepverband, maar aan de centrale CAO-tafel verder te bespreken.

Deel: ' GGZ Nederland Ruimte overleg vergoeding crisisdiensten '
Lees ook