De Unie


GH Graan: Concept CAO voorstellen 2003

21 maart 2003 - De tijd verstrijkt snel. Op 31 mei aanstaande loopt de huidige CAO al ten einde. CAO-partijen hebben afgesproken om op 14 april 2003 een aanvang te gaan maken met de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Op zich is dat een goede zaak. Wellicht hebben we een CAO-akkoord voor het moment van aflopen van de oude CAO? Nadeel is, dat wij nu op een zeer korte termijn onze inzet moeten bepalen. Bij deze aan u de vraag uw medewerking daaraan te verlenen.

Vanuit De Unie wordt het een beperkte inzet
Voor het opzetten van bijgevoegde concept CAO-wijzigingsvoorstellen is overleg gevoerd met een aantal kaderleden uit de branche. In dat overleg konden wij niet anders dan concluderen dat onze inzet in de vorige CAO-onderhandelingen grotendeels is verwezenlijkt. Het wensenpakket voor de komende CAO is dan ook beperkt. Het accent ligt op de salarisparagraaf.

Graag uw spoedige reactie
De bedoeling is dat CAO-partijen vóór 1 april 2003 hun definitieve CAO-wijzigingsvoorstellen gaan indienen. Om die reden vragen wij u om ons uiterlijk op vrijdag 28 maart aanstaande te laten weten of u zich in deze voorstellen kan vinden? Dat kan per post (Postbus 34, 2900 AA Capelle a/d IJssel), per fax (010-4585377) of per e-mail (groothandel@unie.nl) onder vermelding van 'CAO Graan 2003'. Indien wij op die datum niets van u hebben vernomen, dan gaan wij er vanuit dat u instemt met deze inzet.

We horen nader van elkaar
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in en rondom de komende CAO-ontwikkelingen. Dat doen we per ledenbrief, maar ook via de Unie website. Andersom hopen wij ook meer van u te mogen vernemen. Voor een CAO-onderhandelaar is het uitermate moeilijk om te moeten onderhandelen zonder 'voeding' vanuit de achterban.

Met vriendelijke groet,

Ed C.P. Lecomte
Bedrijfsgroepvoorzitter Groothandel

* Integrale tekst Concept CAO-wijzigingsvoorstellen Graanbe- en verwerkende Bedrijven per 1 juni 2003 (PDF File)
* Intropagina Groothandel

vrijdag, 21 maart 2003

Deel: ' GH Graan Concept CAO voorstellen 2003 '
Lees ook