Algemeen" --> GIA / NGGO lezing : DOCUMENT MANAGEMENT EN XML

Datum: Donderdag 23 september 1999

Aanvang: 18.00 uur (broodjes) het programma, start om 18.30 uur

Sluiting: omstreeks 20.30 uur, daarna informeel samenzijn

Locatie: Interpay, Kanaaleiland, Utrecht

Kosten NGGO/GIA-leden gratis, niet-leden f 10,--, studenten f 5,--

Aanmelding: Via reply E-mail. Gaarne naam, bedrijfsnaam en postadres opgeven.

Na aanmelding ontvangt u de bevestiging van inschrijving en een routebeschrijving.

Inleiding
Het is al weer jaren geleden dat document management systemen een grote vlucht namen. Eerst lag er grote nadruk op de nieuwe mogelijkheden om documenten in digitale vorm (gescand of machine-leesbaar) op te slaan. Later kwamen daar koppelingen met relationele databases en workflow systemen bij, waarbij de primaire focus lag bij de integratie met operationele systemen in de primaire bedrijfsvoering. In de huidige wereld van kennismanagement, multimedia publishing en e-commerce zijn er totaal nieuwe behoeften ontstaan die niet aansluiten op de functionaliteit van de oude document management systemen. Daarnaast openen nieuwe standaarden mogelijkheden voor innovaties op het gebied van document management. Het lijkt er op dat de XML-standaard (eXtensible Markup Language) en de vele daarop voortbouwende standaarden (XLL, XSL, XQL, SMIL, XML/EDI etc.) een vooraanstaande rol gaan spelen in nieuwe oplossingen. Een nieuwe trend die we dit jaar signaleren zijn de zgn. XML-servers (Tamino van SoftwareAG, XML-server van Bluestone Software Inc., eXcelon van Object Design Inc.).
Waar het allemaal heengaat moet de toekomst ons nog leren. De ontwikkelingen zijn echter zo boeiend dat de NGGO/GIA middels een tweetal lezingen u nader op de hoogte wil brengen over deze onderwerpen.

Lezing: DOCUMENT MANAGEMENT: ?CONTENT IN CONTEXT?
Willem Jan Roes zal op basis van zijn ervaringen bij diverse organisaties toelichten wat de eisen zijn die gesteld moeten worden aan de nieuwe generatie van document management systemen. Hij zal zich hierbij vooral concentreren op kennisontsluiting. Ook de eisen voor kennismanagement en multimediaal publiceren komen aan de orde. Een aantal zaken wordt verduidelijkt aan de hand van het tool ?Context Publisher?.

Spreker: Willem Jan Roes
Willem Jan Roes heeft informatica gestudeerd aan de KU Nijmegen en is in 1994 afgestudeerd op het gebied van Documentaire Informatie Systemen. Hij is momenteel werkzaam bij EVC Produkties, gevestigd in Nijmegen, waar hij zich bezighoudt met organisatieadvies en de ontwikkeling van innovatieve systemen rond documentontsluiting.

Lezing: XML-SERVERS
Jean-Luc van Hulst beziet het onderwerp Document Management vanuit de nieuwe technologieën die zich aandienen. Dit zal nader worden geïllustreerd aan de hand van het innovatieve concept van XML-servers. Meer in detail zal dit geïllustreerd worden met één van de eerste producten die op dit concept zijn gebaseerd: de Bluestone XML server.

Spreker: Jean-Luc van Hulst
Jean-Luc van Hulst is heeft meer dan 12 jaar IT-ervaring, eerst als programmeur/systeem-analist en later als consultant. Hij is oprichter en eigenaar van de Finalist IT Groep een automatiseringsbedrijf met 25 medewerkers dat zich specialiseert in de ondersteuning van grote bedrijven bij de implementatie van Component Based Development met Java en applicatieservers.

Graag tot ziens op donderdag 23 september 1999 in Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Steven F.N. van ?t Veld bc RI,
Voorzitter GIA en NGGO

E-mail: voorzitter@GIA.nl

Gaarne reply (met naam, bedrijfsnaam en postadres) voor 21 september 1999

Wist U:
dat in september'99, naast o.m. het maandblad Informatie, een nieuw professioneel kwartaalblad uitkomt met de titel "Architectuur & Infrastructuur"?
dat een eerste aanzet tot taak- en rol-beschrijving van de Informatie Architect aangeleverd is?
dat hard gewerkt wordt aan een nieuwe opzet van http://www.GIA.nl/ en http://www.NGGO.nl/ ?
dat U elke maand welkom bent op een GIA / NGGO lezing?

Deel: ' GIA/NGGO lezing Document management en XML '
Lees ook