Gemeente Leiden

Gids maakt jongeren wegwijs in Leiden

'Zo dân, echt alles staat erin!' Dat dacht Jochem van Vliet toen hij de eerste informatiewijzer voor Leidse jongeren aandachtig doorbladerde. En dat was nou precies de bedoeling van 'Wegwijs, jongerengids voor Leiden'. Gisteren deelde Hans Baaijens, wethouder van Onderwijs, Veiligheid, Zorg en Emancipatie het eerste exemplaar uit aan vierdeklassers van het Vlietland College in Leiden.

De gemeente betrok jongeren vorig jaar actief bij het opstellen van de nota Jeugdbeleid. Jongeren gaven toen aan grote behoefte te hebben aan informatie over zaken die hen bezighouden. Wegwijzer, de jaarlijkse informatiegids voor alle inwoners van Leiden, beantwoordt volgens hen geen vragen over belastingteruggaaf van je vakantiebaan en vermeldt al helemaal niet wat de uitgaansmogelijkheden van de stad zijn. Wegwijs wel, als je het Jochem en zijn schoolgenoten vraagt.

De gemeente hield vorig jaar ter voorbereiding op de nota Jeugdbeleid interviews onder jongeren. Een veel gehoorde klacht van deze groep was dat veel Leidse organisaties, instellingen en uitgaansmogelijkheden voor hen onbekend en onvindbaar zijn, omdat jongeren eenvoudigweg niet van hun bestaan en activiteiten weten. Waar zit een badmintonclub in de buurt? Hoeveel kun je vragen als je een bijbaan neemt? Waar kan ik terecht als het mis gaat tussen mij en mijn ouders? Allemaal vragen waar de 'normale' informatiegids van de gemeente geen antwoord op geeft. En aan die antwoorden hebben jongeren, zo bleek, veel behoefte.

'Dus moet je als gemeente tegemoet komen aan die informatiebehoefte', redeneert beleidsmedewerker van de gemeente Roeland Buijsse. Het 'spoorboekje van Leiden' moest volgens hem ook een ander doel dienen. 'We willen jongeren niet alleen wegwijs maken in hun eigen gemeente, we willen hen door het informeren zowel maatschappelijk als politiek meer bij onze gemeente betrekken.'

Eigen keuzes
Dat de gids er moest komen, werd vorige zomer steeds duidelijker. Hiervoor werd een stagiair aangetrokken die nog met één been in de wereld van de jongeren staat. Anne Linmans, studente pedagogiek, nam de taak op zich. 'Het allerbelangrijkste van de gids was dat hij voor jongeren van alle niveaus leesbaar zou zijn', begint Linmans haar opsomming. 'Daarnaast moet de gids zoveel mogelijk jongeren bereiken en alle thema's behandelen die voor 15- tot en met 17-jarigen interessant kunnen zijn. Het is immers bekend dat je rond die leeftijd je vrije tijd steeds vaker buiten je wijk en buiten je oude vertrouwde sportvereniging zoekt. Juist dan is het belangrijk te weten wat er allemaal in je eigen gemeente te beleven is. Een jongere moet op die leeftijd zijn eigen keuzes gaan maken. De gemeente wil de jongere daarbij helpen door de verschillende keuzes via de gids kenbaar te maken. Zonder overigens de uitkomst van de keuze in een bepaalde richting te sturen. We willen per se niet belerend zijn. We willen een eerlijk beeld geven van wat er binnen de gemeente allemaal mogelijk is. Dat betekent dat je alle informatie over de thema's die jongeren bezighouden beschikbaar stelt.'

Vakantiebaan
Wegwijs behandelt, zo zien we in de inhoudsopgave, de thema's uitgaan, actief zijn, opleiding, werken, (zelfstandig) wonen, (geestelijke) gezondheid en seksualiteit, levensbeschouwing en 'eerste hulp bij problemen'. De gids besluit met informatie over gemeenten in de regio. Hiermee geeft de gids volgens vierdeklasser Jochem van Vliet antwoord op de vragen die bij hem en zijn leeftijdgenoten leven. 'Zo. Hier staat alles in! En ik was echt niet de enige die dat zei bij het zien van het gidsje. Vooral de thema's 'belastingteruggaaf na vakantiebaantjes' en 'uitgaansmogelijkheden in Leiden' waren een geliefd onderwerp. In een kort, maar duidelijk hoofdstukje lees je hoe het moet, waar je recht op hebt en wie je kan bellen. De gids is echt heel handig en erg mooi.' Jochem had eigenlijk een 'fladderig' dun en zwart-wit boekje verwacht. 'Ik heb met zeven andere jongeren illustraties gemaakt voor de hoofdstukken. Vandaar dat ik al van de komst van de gids op de hoogte was. Maar nu ik 'm zo zie ben ik prettig verbaasd. Hij is echt mooi. Ik ben er best trots op dat ik hieraan heb mogen meewerken.'

Afhalen
Vierdeklassers die de gids nog niet hebben ontvangen, kunnen er eentje afhalen bij de dienst Cultuur en Educatie van de gemeente op het stadhuis, Stadhuisplein 1.

Deel: ' Gids maakt jongeren wegwijs in Leiden '
Lees ook