Gemeente Breda


BREDA WIJST BURGERS OP MOGELIJKHEDEN BIJZONDERE BIJSTAND

Wethouder Heerkens overhandigt donderdag 23 juni het eerste exemplaar van de Bijzondere Bijstandsgids aan de heer K. Crul, interim-voorzitter van de Bredase Participatieraad. Deze gids verschaft mensen een beter overzicht in voorzieningen waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. Daarnaast beschrijft deze nieuwe brochure andere regelingen waarop mensen met een laag inkomen een beroep kunnen doen zoals huursubsidie, de BredaPas en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Tegemoetkoming in studiekosten, advocaatkosten, duurzame gebruiksgoederen, een bril, studiekosten, kinderopvang, pedicure of woonkostentoeslag: Breda kent talloze diensten en producten waarvoor mensen een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. Voorwaarde om voor deze financiële steun in aanmerking te komen, is dat de kosten noodzakelijk zijn en dat iemand de kosten niet (helemaal) zelf kan betalen.

De bijzondere bijstandsgids is een aanvulling op de brochure ‘Rondkomen in Breda’ waarin alle financiële regelingen en tegemoetkomingen en regelingen beknopt staan beschreven.

Het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting is een van de belangrijke peilers van het sociale beleid van de gemeente Breda. Een van de middelen die hierbij wordt ingezet, is voorlichting. De gemeente hoopt met het uitbrengen van deze brochure, dat meer mensen weten welke mogelijkheden voor bijzondere bijstand er zijn, en dat daarmee meer mensen van dit recht gebruik maken. Want lang niet iedereen die er recht op heeft, maakt gebruik van bijzondere bijstand of andere financiële tegemoetkomingen. De brochure is gratis te verkrijgen bij de balies SAW in het Stadskantoor en de deelstadskantoren. Ook op veel andere plekken in Breda ligt de gratis brochure.

Breda, 15 juni 1999

Deel: ' Gids wijst op mogelijkheden bijzondere bijstand Breda '
Lees ook