Hogeschool van Amsterdam

De heer Martin Giesen benoemd tot opvolger van Willy Egberink als Instituutshoofd Deeltijd-Heao en als waarnemend Instituutshoofd Deeltijd-HTO

(CvB, 27 september 2001)

Met plezier delen wij u mee dat met ingang van 1 oktober aanstaande de heer M.J. Giesen (Martin) is benoemd tot opvolger van Willy Egberink als Instituutshoofd Deeltijd-Heao en als waarnemend Instituutshoofd Deeltijd-HTO.

De heer Giesen (46 jaar) heeft de lerarenopleiding gevolgd (nederlands en geschiedenis) en is thans bezig met het behalen van zijn MBA. Zijn loopbaan is hij gestart als docent in het voortgezet en in het middelbaar beroepsonderwijs waarna hij, sinds 1984, directiefuncties heeft bekleed in de BVE-sector.

Vanaf 1990 is hij in diverse leidinggevende posities verbonden geweest met regionale arbeidsbureaus in het oosten en noorden van ons land, onder meer als plaatsvervangend regionaal directeur van het RBA (Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening) Twente, directeur Arbeidsbureaus RBA Veluwe, reorganisatie-adviseur/-manager RBA Groningen en ten slotte sinds 1 januari 2000 regionaal directeur RBA IJssel-Veluwe.

Naast zijn bezoldigde activiteiten is hij onder andere lid geweest van de stuurgroep EFPE (Enschedese Federatie voor Permanente Educatie), voorzitter van de projectgroep simulatie-onderwijs Twente en adviserend bestuurslid Loopbaancentrum van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Ron Bormans, College van bestuur

Terug naar het inhoudsoverzicht
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Giesen benoemd tot Instituutshoofd Deeltijd-Heao Amsterdam '
Lees ook