Voedingscentrum
Gifresten op Zuid-Europese aardbeien. Kan ik nog wel aardbeien eten? 4 juni 2002

De Keuringsdienst van Waren heeft begin mei 38 partijen aardbeien onderzocht op de aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen: 27 afkomstig uit Nederland en 11 uit Zuid-Europa.
Bij ruim 45% van de Zuid-Europese aardbeien werd meer resten bestrijdingsmiddelen gevonden dan in Nederland is toegestaan. De Nederlandse aardbeien zaten allemaal onder de wettelijke norm, maar op twee partijen was een niet toegelaten bestrijdingsmiddel gebruikt, waaronder een middel dat in Nederland is verboden vanwege haar giftigheid voor vissen. De resten bestrijdingsmiddelen op de Zuid-Europese aardbeien leveren geen direct gevaar op voor de gezondheid. Ook de Nederlandse aardbeien met het verboden bestrijdingsmiddel zijn voor mensen niet gevaarlijk. Het aanbod van Nederlandse aardbeien zal de komende tijd stijgen. Bij uw aankoop kunt op de herkomst van de aardbeien letten.

Het Voedingscentrum vindt het een kwalijke zaak dat er meer resten van bestrijdingsmiddelen werden gevonden op de aardbeien dan is toegestaan en dat er zelfs bestrijdingsmiddelen zijn gevonden die niet toegelaten zijn in Nederland. Dit levert echter niet direct een gevaar op voor de gezondheid, omdat in de wettelijke norm een veiligheidsfactor is ingebouwd. Hierdoor kan het overgrote deel van de bevolking (inclusief zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen) bij kleine overschrijdingen nog zonder risico aardbeien eten.

Het Voedingscentrum pleit er voor dat bestrijdingsmiddelen alleen worden toegepast wanneer dat strikt noodzakelijk is. Om de kans op incidentele overschrijdingen verder te verkleinen, pleit het Voedingscentrum voor het zoveel mogelijk terugdringen van het gebruik en het handhaven van de strenge controles. Ook de importeurs moeten de producten beter controleren op de aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelen op de producten. Diverse organisaties (zoals de Keuringsdienst van Waren en veilingen) controleren intensief of in verse producten niet te veel resten van bestrijdingsmiddelen zitten.

Voor het aardbeienonderzoek van de Keuringsdienst van Waren, klik hier .
Voor meer informatie over bestrijdingsmiddelen, klik hier

Heeft u over dit bericht nog vragen, dan kunt u bellen met de Informatielijn (070) 306 88 88.

Deel: ' Gifresten op Zuid-Europese aardbeien '
Lees ook