Greenpeace

Amsterdam, 19 juni 2002

Raad van State oordeelt dat sloopschip Sandrien giftig afval is

GIFTIG SLOOPSCHIP SANDRIEN MAG NIET NAAR SLOOPSTRAND IN AZIË

Nu het sloopschip de Sandrien niet mag afvaren naar India voor de sloop, is een belangrijke stap gezet in de problematiek rond sloopschepen. De Raad van State oordeelde vannochtend dat de Sandrien bestempeld moet worden als giftig afval. De Sandrien zit vol met asbest, zware metalen en andere giftige stoffen die tijdens de sloop schade berokkenen aan mens en milieu. De uitspraak over de Sandrien brengt internationale regelgeving over sloopschepen een stukje dichterbij.

P.K. Ganguly van CITU, een van de grootste vakbonden in India, prijst het initiatief van minister Pronk: "CITU heeft grote waardering voor het initiatief van het Nederlandse ministerie van VROM om de dump van het giftige sloopschip Sandrien in India te voorkomen. Met dit soort acties wordt het juiste signaal gegeven aan scheepseigenaren. Alleen met internationale regelgeving voor sloopschepen kunnen arbeiders en het milieu worden beschermd. Pronk helpt hiermee de arbeiders en het milieu in India."

Voor de Sandrien en haar bemanning moet zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden. De eigenaar, die zich sowieso al ontrok aan zijn verantwoordelijkheden voor zijn werknemers, zal zich waarschijnlijk niet meer laten zien. De bemanning zal achterstallig salaris moeten ontvangen en terug kunnen vliegen naar India.

Jaarlijks gaan er honderden zeeschepen naar de sloopstranden in Azië. Daar worden deze schepen onder erbarmelijke omstandigheden voor mens en milieu gesloopt. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe; alle enkelwandige olietankers moeten voor 2015 uit de vaart zijn. Dit betekent dat er snel internationale regelgeving moet komen die stelt dat sloopschepen eerst ontdaan moeten zijn van alle giftige stoffen voordat ze geëxporteerd mogen worden voor sloop in Azië.

Volgens internationale en Europese regelgeving is het verboden om giftig afval naar derde wereldlanden te exporteren. Sloopschepen zouden ook onder deze regelgeving moeten vallen. Maar onduidelijke formuleringen maken het moeilijk om deze verdragen in praktijk te brengen. Om die reden is de uitspraak van de Raad van State van groot belang. Hopelijk gaan nu ook andere landen over tot het aanhouden van schepen waarvan bekend is dat ze gesloopt gaan worden. Dit zal de internationale scheepvaartwereld dwingen hun schepen alleen zonder giftige stoffen naar de sloopstranden te laten afvaren.


---

Deel: ' Giftig sloopschip Sandrien mag niet naar sloopstrand in Azie '
Lees ook