VVD

12 jun 2002 -

Gijs de Vries in parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid

Gijs de Vries zal namens de VVD Tweede-Kamerfractie zitting nemen in de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Hij volgt hiermee Otto Vos op.

Gijs de Vries zal namens de VVD Tweede-Kamerfractie zitting nemen in de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Gedurende de formatie zal hij zijn lidmaatschap van deze commissie combineren met zijn huidige functie van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Otto Vos op, die op 15 mei niet werd herkozen.

12 juni 2002

Deel: ' Gijs de Vries in parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid '
Lees ook