Giovanni De Santi benoemd tot nieuwe directeur GCO in Petten


"We worden een onmisbare speler in de Europese energiearena"

PETTEN, 20070906 -- Giovanni De Santi is de nieuwe directeur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), Instituut voor Energie (IE) in Petten. Met de aanstelling krijgt Petten een directeur met een ruime wetenschappelijke ervaring op het gebied van veiligheid van kernreactoren tot duurzaam transport en luchtkwaliteit. De Santi was voorheen werkzaam als hoofd van de afdeling Transport en Luchtkwaliteit bij GCO in Ispra, Itali.

De Italiaanse De Santi vervangt de Fin Kari Trrnen die afgelopen zomer met pensioen ging. Tijdens zijn openingsrede verklaarde De Santi dat leiding geven aan GCO in Petten voor hem d kans van zijn leven is om een substantile bijdrage te mogen leveren aan het energievraagstuk. "Het gaat niet alleen om een bijdrage aan n van de belangrijkste hedendaagse politieke thema's maar ook aan een vraagstuk dat in belangrijke mate ons leven nu en de komende jaren zal benvloeden. Ons instituut heeft in het verleden al laten zien dat wij in staat zijn om deze uitdaging op ons te nemen", aldus De Santi.
Met de ontwikkeling van het strategisch energietechnologisch plan, vervult GCO op dit moment een sleutelrol in de `follow up' naar de Energy Package van de Europese Commissie. Hierin staan talrijke aanbevelingen op het gebied van bevoorradingszekerheid, klimaatbeleid en de concurrentiepositie van vrijgemaakte markten. De Santi: "Het is mijn doel om van het Instituut voor Energie in Petten een onmisbare speler in de Europese energiearena te maken."
De Santi heeft in zijn loopbaan ervaring opgedaan op het gebied van veiligheid van kernreactoren en transport en luchtkwaliteit. Hij brengt met zijn ervaring niet alleen onschatbare wetenschappelijke kennis mee naar Petten. Ook zijn netwerk in combinatie met kennis van het Europese politieke beleidsproces zijn van grote waarde. In zijn vorige functie richtte De Santi zich als hoofd van de afdeling Transport en Luchtkwaliteit bij GCO in Ispra op onder meer duurzaam vervoer. Het werk omvatte het effect van vervoer op het milieu, de energievraag en de socio-economische aspecten. Het resulteerde in de opzet van een Europees referentiecentrum voor transport met als speerpunt de experimentele uitvoering van emissiereducerende technologien. Zijn activiteiten richtten zich ook op innovatieve studies op het gebied van energie-efficinte en broeikasgasemissies van vooruitstrevende/alternatieve vervoersconcepten.

Het Instituut in Petten is met 250 medewerkers een van de zeven gespecialiseerde Instituten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), een Directoraat-generaal (DG) van de Europese Commissie. Het GCO heeft als doel bij te dragen aan een veiliger, schoner, gezonder en meer concurrerend Europa. De zeven gespecialiseerde instituten leveren onafhankelijke wetenschappelijke en technische kennis aan ter ondersteuning van de Europese beleidsmakers. Het Instituut voor Energie in Petten biedt specifieke wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de makers van energiebeleid van de Europese Unie. De nadruk ligt daarbij vooral op een veilige toelevering van energie en op een duurzamere, veiligere en schonere manier om energie te produceren en te gebruiken voor de toekomst.


Deel: ' Giovanni De Santi benoemd tot nieuwe directeur GCO in Petten '
Lees ook