Ingezonden persbericht


Persbericht
8 september 2011

Gitta Luiten vertrekt als directeur Mondriaan Stichting

Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, verlaat de Stichting in december van dit jaar. Zij zal ook geen directeur worden van het nieuwe Mondriaan Fonds, dat per die datum ontstaat uit een fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Voor dit fonds zal een nieuwe directeur worden gezocht.

De Mondriaan Stichting ondersteunt jaarlijks met zo'n 20 miljoen euro beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Luiten was sinds 2001 directeur van de Mondriaan Stichting en was de jongste fondsdirecteur ooit. Ze ontwikkelde een beleid waarin veel aandacht was voor internationalisering, publieksbeleid, culturele diversiteit en maatschappelijke impact van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Onder haar leiding werd de Mondriaan Stichting een van de meest bepalende fondsen in de Nederlandse cultuurwereld; het fonds droeg op verschillende manieren bij aan de opinievorming over cultuurbeleid in Nederland en daarbuiten. Luiten ontwikkelde bij de Mondriaan Stichting ook nieuwe instrumenten als ontwikkelsubsidies en Oriëntatiereizen en richtte een internationale vereniging op van kunstfondsen.

Luiten: "Het is in het belang van het nieuwe fonds als een nieuwe directeur, zonder loyaliteiten naar een van beide organisaties, de reorganisatie gaat leiden. Het is ook logisch dat een nieuwe directeur betrokken is bij het beleidsplan; daarom is dit het juiste moment om te vertrekken. De fusie is afgerond en het is tijd voor wat nieuws, zowel voor de organisatie als voor mij."

Het bestuur van de Mondriaan Stichting betreurt het vertrek van Luiten, maar heeft er wel begrip voor. Joost Kuiper, waarnemend voorzitter: "De aangekondigde bezuinigingen betekenen dat Luiten het beleid dat ze in tien jaar heeft opgebouwd, eigenhandig zou moeten afbouwen. Bovendien moet er volgend jaar stevig worden gereorganiseerd; dat is voor een nieuwe directeur makkelijker".

Deel: ' Gitta Luiten vertrekt als directeur Mondriaan Stichting '


Lees ook