groenlinks

groenlinks wil maatregelen tegen privacyschendingen van uitkeringsgerechtigden

26 november 2009

vandaag maakte het college bescherming persoonsgegevens bekend dat gemeenten het niet altijd even nauw nemen met het naleven van de privacyregels bij fraudeonderzoeken naar uitkeringsgerechtigden. zo worden mensen in het geniep gevolgd en gefilmd door rechercheurs van de gemeentelijke sociale dienst. het college constateert dat in enkele gevallen zelfs strafbare feiten worden gepleegd. dat is onaanvaardbaar.

groenlinks wil van de ministers van binnenlandse zaken, justitie en sociale zaken weten of er ook andere gemeenten zich schuldig maken aan dergelijke praktijken en welke maatregelen zij gaan nemen tegen deze ernstige privacyschendingen.

ineke van gent en naïma azough

schriftelijke vragen van de leden azough en van gent (groenlinks) aan de ministers van justitie, van binnenlandse zaken en van sociale zaken en werkgelegenheid over het rapport van het college bescherming persoonsgegevens over het heimelijk filmen van uitkeringsgerechtigden door gemeentelijke sociale diensten


1. kent u het rapport van het college bescherming persoonsgegevens waarin geconcludeerd wordt dat 17 gemeenten de wettelijke regels over de informatieplicht niet naleven, waardoor mensen heimelijk zijn gevolgd en gefilmd, zonder dat ze daar na afloop over zijn geïnformeerd of dat er onder omstandigheden vooraf niet om toestemming van het openbaar ministerie is gevraagd?


2. deelt u de analyse van het college bescherming persoonsgegevens dat hiermee strafbare feiten zijn gepleegd?


3. waarom wordt de wettelijke verplichting om betrokkenen in dit soort onderzoeken te notificeren niet nageleefd?


4. kunt u precies aangeven hoe elders in nederland sociale diensten de privacyregels ten aanzien heimelijke controles naleven?


5. welke maatregelen neemt u zich voor om heimelijke controles door sociale diensten te laten voldoen aan de gestelde regels?

Deel: ' GL wil maatregelen tegen privacyschendingen uitkeringsgerechtigden '
Lees ook