Gemeente Capelle a/d IJssel

Gladheidsbestrijding in Capelle

Wanneer het glad wordt in Capelle krijgen de medewerkers die zich bezighouden met gladheidsbestrijding hun handen vol. Zij zorgen op verwachte of onverwachte momenten voor een effectieve bestrijding van gladheid op de Capelse wegen. Dit gebeurt aan de hand van eigen bevindingen en/of op verzoek van de politie. Als het glad dreigt te worden, treedt het gladheidsbestrijdingsplan in werking. Op de gemeentewerf worden (vracht)wagens met strooi-installaties gevuld met zout of zand. Indien nodig worden ook de buurtonderhoudswagens ingezet en wordt er met de hand gestrooid. Meestal zijn de strooiteams binnen een half uur na de eerste melding op weg om de wegen in Capelle zo goed mogelijk begaanbaar te maken en te houden.

Vaak wordt van de gemeente verwacht dat zij overal in de gemeente strooit. Dit is echter een onmogelijke taak. De beschikbaarheid van personeel en materieel, de zorg voor het milieu en de kosten spelen hierbij een rol. Daarnaast kunnen de strooiteams maar een klein oppervlak tegelijk behandelen. Dit hangt ook af van het weer en dus van de soort gladheid. Sneeuw vraagt een andere aanpak en inspanning dan gladheid door opvriezing. Bij veel ijzel is het bijna ondoenlijk om de wegen goed begaanbaar te houden. Het beleid in Capelle aan den IJssel is erop gericht om het (economische) verkeer op gang te houden, zodat in eerste instantie de gladheid wordt bestreden op:

- Hoofdroutes voor voertuigen in de belangrijkste (wijk)ontsluitingsroutes;

- Busroutes;

- Uitrijroute brandweer;

- Wegen om en nabij het ziekenhuis;

- Belangrijke fietsroutes.

Hierna worden, indien de bovenstaande (primaire) routes goed begaanbaar blijven, de secundaire routes gestrooid. De secundaire routes die gestrooid worden zijn:

- Buurtverzamelwegen;

- Wegen nabij kerken (op zondag), winkelcentra, verzorgingshuizen, etc.;

- Wegen bij en rondom concentraties van bedrijven en kantoorpanden.
Op doordeweekse dagen wordt er gestrooid tussen 4.00 uur en 23.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 6.00 uur en 24.00 uur. s Nachts strooien is niet zinvol, omdat de wegen dan te weinig worden bereden en het zout daardoor niet effectief is.

Om de primaire en secundaire routes begaanbaar te houden, hebben de medewerkers van de gemeente hun handen meer dan vol. Het is dan ook ondoenlijk om ook de trottoirs sneeuw- en ijsvrij te maken. Vandaar dat de gemeente bij aanhoudende gladheid, gratis zout beschikbaar stelt aan haar inwoners. Op deze wijze kunt u zelf een handje meehelpen.

Deel: ' Gladheidsbestrijding in Capelle '
Lees ook