Gemeente Zoetermeer

Glasbakken worden donkergroen

Nieuw contract glasinzameling en -verwerking

Sinds 1 januari jl. is er door de gemeente een nieuw contract voor de inzameling en verwerking van glas afgesloten. Vanaf eind januari zullen de glasbakken in Zoetermeer worden gerenoveerd.

Als gevolg van gesprekken met bewoners en ontwerpers van de openbare ruimte is besloten de kleur van de bakken te wijzigen. De felle kleuren zijn vervangen door heel donkergroen. De donkere kleur zal rust geven in het straatbeeld. Het donkergroen, zo is in andere gemeenten al gebleken, levert geen problemen met de zichtbaarheid op. Vanzelfsprekend blijft wel de kleurscheiding van het ingezamelde glas in groen, wit en bruin glas gehandhaafd.

Noodbakken
Het schilderwerk wordt in Zoetermeer uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW), in opdracht van de firma Maltha. Na een of twee weken komen de bakken weer op hun oude plaats terug. In de tussentijd worden tijdelijk bakken neergezet, waarin glasscheiding op kleur helaas even niet mogelijk is.

Dé manier van aanleveren
Gebruikers van glasbakken, en dat worden er in Zoetermeer gelukkig steeds meer, worden verzocht het glas op kleur gescheiden in de bak te deponeren.
Dit gescheiden inzamelen verhoogt de mogelijkheden van hergebruik. Dus géén dozen neerzetten met glas naast de bak, dat geeft aanleiding tot het ontstaan van zwerfvuil in de directe omgeving. Doe ook geen plastic tasjes of aardewerk in de bak.

Resultaten
Per jaar wordt in Zoetermeer meer dan twee miljoen kilo glas ingezameld. Al het glas wordt naar Fijnaart vervoerd, waar het gereinigd en geschikt gemaakt wordt voor de glasfabrieken in onder andere Schiedam en Leerdam. Vrijwel alle bakken worden tweemaal per week geleegd, op vrijdag en op dinsdag.

Ondergronds
Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan het, waar mogelijk, ondergronds inzamelen van glas. De eerste opstelling komt binnenkort bij het winkelcentrum Rokkeveen West. Voor Oosterheem is deze wijze van inzameling al in de ontwerpfase meegenomen. Bij grootscheepse renovaties en herontwikkeling, van onder andere winkelcentra, zal deze manier van inzameling eveneens worden geïntroduceerd.

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Glasbakken in Zoetermeer worden donkergroen '
Lees ook