TuinbouwNet


Glastuinbouw zoekt biologische wapens tegen bodemschimmels

De glasgroentesector en de bloemisterij zetten zich gezamenlijk in om biologische bestrijders te vinden van ziekteverwekkende bodemschimmels. Er worden drie bloemisterijgewassen en twee vruchtgroenten onder de loep genomen, namelijk: saintpaulia, chrysant, bouvardia, paprika en radijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Proefstation voor Bloemisterij en Gasgroente (PBG).

Bij biologische bestrijding wordt meestal uitgegaan van een preventieve bestrijding. In dit onderzoek wordt daarnaast ook gezocht naar curatieve middelen. Per gewas worden verschillende bestrijders getest met verschillende werkingsmechanismen, zoals bodemverbeteraars, wortelbeschermers, natuurlijke vijanden en toxische organismen. De selectie van de kandidaten wordt ondermeer bepaald door hun succes bij andere gewassen.

Er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid over de wettelijke status van de biologische middelen die nu op de markt zijn. Moet voor deze middelen wel of geen toelating worden aangevraagd? Om daar helderheid over te krijgen, wordt aan fabrikanten en leveranciers vooraf gevraagd of zij willen meewerken aan de toelatingsaanvragen.

De kosten van dit driejarig onderzoek bedragen in totaal ruim 400.000 gulden. Daarvan betaalt de bloemisterij 60 procent en de glasgroentesector 40 procent.

Verder heeft het PT ingestemd met een verzoek van LTO-Groeiservice om 26.250 gulden bij te dragen aan een aubergine-onderzoek. De telers leggen zelf gezamenlijk eenzelfde bedrag op tafel. Daarbij wordt gekeken wat het effect is van de plantafstand op de groei en productie. Ook het effect van 'toppen' wordt onderzocht.

Het geld voor dit onderzoek komt uit de heffingen die de bedrijven gezamenlijk aan het PT betalen. Vertegenwoordigers van de teelt- en handelsorganisaties in de tuinbouw beslissen over de besteding van het onderzoeksgeld. Zij doen dit in de sectorcommissies Groenten en fruit en Bloemisterij van het PT. De keuze van het onderzoek ligt daarmee in handen van de sector zelf.

Deel: ' Glastuinbouw zoekt biologische wapens tegen bodemschimmels '
Lees ook