Ingezonden persbericht


Gemeente Arnhem en SURFnet bundelen krachten voor een gemeentelijk glasvezelnetwerk voor non-profit instellingen in Arnhem

Utrecht, 11 juni 2002 - Op maandag 10 juni hebben de gemeente Arnhem en SURFnet bv een overeenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een stedelijk glasvezelnetwerk in Arnhem. De partijen willen zoveel mogelijk non-profit organisaties in Arnhem bij elkaar brengen om gezamenlijk te onderhandelen met leveranciers. Door op deze manier de vraagzijde te bundelen verwachten de gemeente en SURFnet een glasvezelnetwerk tegen gunstige voorwaarden te kunnen realiseren.

Het initiatief van de gemeente Arnhem en SURFnet maakt deel uit van het GigaMAN-project. In dit project, dat onderdeel is van het nationale GigaPort-project, probeert SURFnet door middel van vraagbundeling de realisatie van nieuwe infrastructuur in steden buiten de Randstad te bevorderen. SURFnet beoogt in Arnhem glasvezelontsluiting te realiseren voor een aantal Arnhemse organisaties uit de SURFnet-doelgroep.

Burgemeester Paulien Krikke ziet in het project ringleiding de kans om in de komende jaren in beginsel alle non-profit organisaties in Arnhem een mogelijkheid aan te bieden voor kwalitatief hoogwaardige en bedrijfseconomisch betaalbare glasvezelaansluiting. Bij het project wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring van de gemeente Nijmegen met een gelijksoortig project.

Boudewijn Nederkoorn, directeur van SURFnet bv, ziet in het Arnhemse initiatief dé manier om de markt voor glasvezel te stimuleren: 'Door met een grote groep instellingen samen te werken, kunnen we volume creëren en zo breedband communicatie betaalbaar maken. Alleen zo kunnen we de markt voor glasvezel aanjagen. Een fijnmazig glasvezelnet in Arnhem kan een belangrijk onderdeel worden van de breedband kaart van Nederland.'

Gemeente Arnhem juicht de investeringen in het kader van GigaPort toe, voor de in Arnhem belangrijke instellingen zoals: ARTEZ, Bibliotheek, CITO, HAN, KEMA-research en de Hogeschool Larenstein. Binnenkort zal de gemeente gesprekken voeren met het ROC, ziekenhuis Rijnstate en de koepels van het basis- en middelbaar onderwijs, alsmede de club- en buurthuizen en zorginstellingen, om hun te informeren over de mogelijkheden van de ringleiding in Arnhem.

SURFnet exploiteert en innoveert het nationale onderzoeksnetwerk, waarop 150 instellingen uit het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland aangesloten zijn. SURFnet streeft in het kader van het GigaMAN-project, dat onderdeel uitmaakt van het nationale GigaPort-project, naar samenwerking met een aantal gemeentes voor de realisatie van fijnmazige glasvezelringen in gemeente of regio.
Zie voor meer informatie: https://www.surfnet.nl/ en https://www.gigaport.nl/

Deel: ' Glasvezelnetwerk voor non-profit instellingen in Arnhem '
Lees ook