Ministerie van Financien

Titel: Globale richtsnoeren 1999Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-479m

18 mei 1999

Onderwerp

Globale richtsnoeren 1999

Conform toezegging in mijn brief (BFB/98-1082m) van 28 oktober 1998 zend ik U bijgaand de aanbeveling 1999 van de Commissie voor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lidstaten en de Gemeenschap. De Commissie heeft haar aanbeveling op 30 maart jongstleden vastgesteld. Helaas heeft bijgaande Nederlandse vertaling erg lang op zich laten wachten.

De globale richtsnoeren zijn in een oriënterend debat tijdens de Ecofin van 10 mei jongstleden besproken, en zullen na behandeling in EFC, EPC en ELC worden voorgelegd aan de Ecofin Raad van 25 mei aanstaande. Deze Ecofin Raad zal met gekwalificeerde meerderheid een ontwerp voor de globale richtsnoeren vaststellen dat wordt besproken door de Europese Raad van Keulen van 3 en 4 juni aanstaande. Na de Europese Raad zal de Ecofin Raad de globale richtsnoeren definitief vaststellen. De definitieve globale richtsnoeren 1999 zal ik U eveneens doen toekomen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

PS

U vindt het document op de internetsite van het Ministerie van Financiën in de rubriek Europa. (www.MinFin.nl/nl/europa/home_eur.htm)

Deel: ' Globale richtsnoeren 1999 economisch beleid lidstaten EU '
Lees ook