GlobalVisioning en StadvanMorgen kondigen nieuwe maatschappijvorm aan


Unieke bijeenkomst en dialoog in Eindhoven op 17 April in de Wasvenboerderij

EINDHOVEN, 20150407 -- Op 17 April a.s. kondigen Stad van Morgen en GlobalVisioning.net de wereldwijde nieuwe maatschappijvorming aan vanuit de Spirituele Transformatie van Ondernemen. De bijeenkomst vindt plaats in Eindhoven voor het Nederlandstalig publiek. Aanwezig zijn vele deskundigen op gebied van maatschappelijk en business transitie die in verschillende gespreksrondes uitnodigen tot een nieuw wereldbeeld. Als praktisch voorbeeld dienen enkele concrete multidisciplinaire samenwerkingsvormen van de Stad van Morgen die de wereldmarkt van verduurzaming en leiderschap prikkelen tot ingrijpende innovaties. AiREAS is daarbij een duidelijk pronkstuk van multidisciplinaire samenwerking.

Het tempo waaraan onze maatschappij verandert, lag nooit zo hoog als het voorbije decennium. En samen met die maatschappij zijn ook wij – en de wijze waarop we in het leven staan – ingrijpend aan het evolueren. Of we dat nu graag willen of niet. Door een authentiek, warm, positief en nieuw verhaal – dat spreekt tot de harten van de mensen en aanzet tot concrete, co-creatieve actie in het dagdagelijkse leven – wenst GlobalVisioning.net het almaar oprukkende en verlammende fatalisme, cynisme en doemdenken van onze samenleving om te buigen tot een ‘doendenkenvoelen’.

GlobalVisioning.net wenst niet verder te hameren op het schrijnend failliet van de waarden...Het goede nieuws is dat wereldwijd almaar meer mensen wakker worden en een tegenstroom vormen tegen de ontwaarding van de waarden. De uitgeholde ideologische, ideële, politieke, culturele, morele, emotionele, artistieke waarden zijn toe aan een herwaardering, een herbronning. Een spirituele herwaardering en herbronning! Ook de Grote Verhalen, de verschillende ‘ismen’ – katholicisme, socialisme, communisme, liberalisme, om er maar enkele te noemen –, alsook slagwoorden als democratie, verandering, duurzaamheid, uitmuntendheid, spiritualiteit, burgerschap, communicatie, en zelfsliefde...zijn toe aan een herwaardering, een positieve beleving en invulling...

Toegegeven, de dominantie van de markt die de wet en de waarden voorschrijft en dicteert is verpletterend, zodanig zelfs dat de waarden-markt tot markt-waarde is verworden. Dagelijkse kost–via de media: de wereld ligt in de wurggreep van angst, zelfzucht, instabiliteit, onzekerheid, puur egoïsme, navelstaarderij, perceptie, uitsluiting en schijnheiligheid. Dit is echter maar één zijde van de medaille...

De andere zijde? Het groeiende en almaar luider klinkende besef in de harten van de mensen – in de buik van de maatschappij – dat solidariteit het werkelijke sociale cement, weefsel vormt van een samen-leving, die naam waardig. Delen doet deugd. De tijd van ‘het grote ik’ – met als mantra: “ikke en de rest kan stikke” – lijken we stilaan te overstijgen. De krachtbronnen en lichtbakens van de toekomst? Individuele verantwoordelijkheid & gebundelde kracht: gedeelde verantwoordelijkheid. Het inzicht en vertrouwen dat elkeen in zijn/haar unieke hoedanigheid meedraagt aan verantwoordelijkheid en creativiteit: tous ensemble...

Kortom: een nieuw omvattend, helend en zingevend mens- en wereldbeeld waarin visie, empathie, diepgang, hart en ziel (weer) centraal staan. Een samen-leving waarin beleidsmensen, instellingen, organisaties, multinationals, MKB’s, politieke partijen, het middenveld, de vakbonden, de zelfkant van de maatschappij, de jongeren en vooral ook de media eindelijk de handen in elkaar slaan en schouder aan schouder het hoofd bieden aan de vele crisissen die ons verlammen: financiële, institutionele, maatschappelijke, politieke, psychologische, identiteits-, enz.

Sinds 2009 is de Stichting STIR onder de roepnaam Stad van Morgen bezig in Eindhoven om de bovengenoemde complexiteit van waardengedreven samenwerking vorm te geven en te bewijzen met groeiende aandacht uit de gehele wereld. Het pronkstuk is natuurlijk AiREAS, de samenwerking voor een gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid. De nieuwe maatschappij van samen-redzaamheid en bewustzijn bestaat! Het dient alleen nog verder te groeien en zich uit te breiden met het vertrouwen en de inzet van iedereen.

De dag staat geheel in het teken van deze uitnodiging. 


Deel: ' GlobalVisioning en StadvanMorgen kondigen nieuwe maatschappijvorm aan '
Lees ook