PRESSRELEASE

GM, DAEWOO en Crediteuren sluiten voorlopige overeenkomst

GM, DAEWOO MOTOR COMPANY EN CREDITEUREN SLUITEN VOORLOPIGE

OVEREENKOMST

'Memo of Understanding' getekend om een nieuw bedrijf te stichten

Seoul -- General Motors Corporation (GM), Daewoo Motor Company en de Korea Development Bank, optredend namens de Daewoo Motor Creditors Committee (crediteuren), hebben vandaag een memorandum of understanding getekend, waarin de voorwaarden, het tijdschema en de benodigde stappen zijn vastgelegd om een nieuw bedrijf op te richten dat gezamenlijk eigendom wordt van General Motors en de crediteuren. De GM groep bestaat uit General Motors Corporation en haar automotive alliantiepartners.

Het nieuwe bedrijf zal jaarlijkse inkomsten genereren van ca $5 miljard, wordt eigenaar van bepaalde binnenlandse en buitenlandse vestigingen van de Daewoo automotive onderneming en zal hier leiding aan geven. De transactie zal resulteren in de vestiging van een goed gekapitaliseerde onderneming met een sterke financiële flexibiliteit. Beide partners zijn vast voornemens om de zekerheid te verschaffen dat het bedrijf wordt omgevormd tot een gezonde en competitieve onderneming. De transactie stelt de crediteuren in staat deel te nemen aan het succes van het bedrijf, terwijl GM in staat wordt gesteld haar strategische doelstellingen, het bereiken van toegang tot de Koreaanse markt en het verkrijgen van een krachtig model-programma bestaand uiterst competitieve voertuigplatforms, ter ondersteuning van haar wereldwijde strategische initiatieven, te realiseren.

Met het ondertekenen van de MOU begint General Motors onmiddellijk met het afsluitende boekenonderzoek. Beide partijen voorzien dat een bindende overeenkomst nog voor het eind van het jaar zal worden ondertekend.

Er is al een General Motors 'overgangsteam' aanwezig in Korea, dat onmiddellijk zal aanvangen om met het huidige Daewoo management samen te werken voor de ontwikkeling van een degelijk overgangsplan. Daarin wordt gekeken naar het stabiliseren van het bedrijf om een langdurige financiële levensvatbaarheid te verzekeren, het honoreren van toe-zeggingen aan de bestaande klanten voor het verzekeren van de continue levering van auto's, onderdelen en service, het versterken van de Daewoo merkidentiteit en het uitbreiden van de wereldwijde reputatie van Daewoo van het leveren van optimale kwaliteit aan haar klanten.

Het basis raamwerk van de overeenkomst houdt het navolgende in:

&nr#61623; De nieuwe onderneming zal gekapitaliseerd worden door betalingen van $ 400 miljoen door de GM groep en $ 197 miljoen door de crediteuren voor het verkrijgen van aandelen in de verhouding van respectievelijk 67 procent en 33 procent.

&nr#61623; General Motors Corporation, dat met een aanzienlijke bijdrage de grootste aandeelhouder wordt, zal voor minder dan de helft eigenaar zijn van het nieuwe bedrijf. De rest van de 67 procent van de GM groep zal in eigendom komen van één of meerdere alliantiepartners.

&nr#61623; Het management van het nieuwe bedrijf zal worden gevoerd door GM en haar alliantiepartners die samenwerken met het huidige Daewoo Motor Corporation managementteam.

&nr#61623; In ruil voor het overdragen door de crediteuren van bepaalde Daewoo automotive businesses en eigendommen aan het nieuwe bedrijf, zal de nieuwe onderneming aan die crediteuren een lange-termijn inwisselbare preferente aandelen met een nominale waarde van $ 1.2 miljard en een gemiddeld jaarlijks dividend van 3,5 procent.

&nr#61623; Het nieuwe bedrijf zal ook de schulden overnemen ter waarde van ongeveer $ 320 miljoen, bestaande uit leningen aan de buitenlandse vestigingen.

&nr#61623; De nieuwe onderneming zal bepaalde normale operationele verplichtingen overnemen zoals ontslagprocedures, garanties en verplichtingen jegens leveranciers waarvan de waarde wordt geschat op $ 510 miljoen. Ook zal de nieuwe onderneming de voorraden overnemen waarvan de waarde is vastgesteld op $ 980 miljoen.

&nr61623; Lange-termijn werkkapitaal van $ 2.0 miljard zal aan het nieuwe bedrijf ter beschikking worden gesteld door de Koreaanse crediteuren.

&nr#61623; Tot de nieuwe onderneming zullen de Changwon en Kunsan fabrieken in Korea behoren. De Bupyong faciliteit zal operationeel blijven en voortgaan met de productie van auto's, motoren, transmissies en componenten. De overeenkomst behelst ook de voorziening dat de Bupyong fabriek in de toekomst mogelijk in eigendom kan worden verworven en geïntegreerd zou kunnen worden in het nieuwe bedrijf als dat wenselijk zou zijn.

&nr#61623; Van de nieuwe onderneming maken ook 22 huidige overzeese verkoopvestigingen van Daewoo Motor deel uit tezamen met fabrieken in Egypte en Vietnam.

&nr#61623; Voor die overzeese fabrieken van Daewoo Motor die niet zijn overgenomen door de nieuwe onderneming, zullen er verscheidene door de nieuwe onderneming worden blijven voorzien van onderdelen, componenten en technische assistentie voor een bepaalde periode.

General Motors, Daewoo Motor Company en de Daewoo Motor Corporation Crediteuren Council zijn de formele onderhandelingen in mei dit jaar begonnen, na zes maanden van evaluatie en het ontwikkelen van businessplannen. Beide partijen zijn overeengekomen om de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk te houden gedurende dit laatste stadium van het onderhandelingsproces.

Hoofddorp, 21 september 2001

---

Deel: ' GM, DAEWOO en Crediteuren sluiten voorlopige overeenkomst '
Lees ook